Z dnia 2013-08-20

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.08.2013 r. w sprawie:

11769/13/VI/P - tłumaczenia tekstu przewodnika pod tytułem „Gdynia dla każdego" z języka polskiego na język angielski oraz opracowanie szaty graficznej i składu w języku angielskim
11770/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 EUR na wykonanie zadania pn.: „Oświetlenie ulicy Knyszyńskiej, Kampinoskiej, Tucholskiej i Kilińskiego w Gdyni"
11771/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją roboty budowlanej pn.: „Oświetlenie ulicy Knyszyńskiej, Kampinoskiej, Tucholskiej i Kilińskiego w Gdyni"
11772/13/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywiu- etap II"
11773/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia części dachu w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 51 w Gdyni
11774/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Puckiej 100a w Gdyni
11775/13/VI/M - wymiany drzwi wejściowych do gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni
11776/13/VI/M - przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta Gdyni, obręb Chwarzno-Wiczlino (nr TERYT 226201_1.0011)
11777/13/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
11778/13/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali w Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni
11779/13/VI/O - akceptacji zmian w umowach zawartych w 2011 r. i w 2013 r. na realizację badań profilaktycznych
11780/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 EUR na wykonanie aktualizacji spotu promującego Gdynię
11781/13/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy ul. Widnej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
11782/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy Witolda 27 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
11783/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kadmowej 7 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
11784/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Parkowej-Spokojnej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
11785/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Dembińskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
11786/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ulicy Żwirki i Wigury 7-9 przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lata
11787/13/VI/S - wyrażenia zgody na naprawę centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej znajdującej się w Urzędzie Stanu Cywilnego o wartości do 14000 EUR
11788/13/VI/S - wyrażenia zgody na zamówienie tablicy informacyjnej dla potrzeb Straży Miejskiej wartości do 14 000 EUR
11789/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
11790/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
11791/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14 000 EUR, na realizację i emisję materiału promującego miasto w programie TV „Błękitne wakacje"
11792/13/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków uiszczenia zaliczki na koszty biegłego sądowego w sprawie toczącej się przez Sądem Rejonowym w Gdyni Sygn. akt I C 752/13/D dot. nieruchomości położonej przy ul. Sambora 6 w Gdyni
11793/13/VI/M - wyrażenia zgody o wystąpienie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego (ul. Halicka 7A)
11794/13/VI/P - organizacji koncertu Siergieja Kriuczkowa z zespołem podczas spotkania inaugurującego 38. Gdynia Festiwal Filmowy
11795/13/VI/P - ogłoszenia VIII edycji konkursu pod nazwą „Jak żyć w przyjaźni?"
11796/13/VI/O - powołania komisji opiniującej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań z zakresu zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży ogłoszonego na mocy Zarządzenia nr 11180/13/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni w dniu 25 czerwca 2013 r.
11797/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
11798/13/VI/S - wyrażenia zgody na remont elewacji ściany budynku UMG przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 o wartości do 14 000 EUR
11799/13/VI/P - udzielenia upoważnienia do podpisania umów
11800/13/VI/P - organizacji spotkania inaugurującego 38. Gdynia Festiwal Filmowy
11801/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości od 200 000 EUR na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej - budowa ścieżek rowerowych i parkingów"
11802/13/VI/P - wyrażenia zgody na przetłumaczenie z języka polskiego na angielski ekspertyzy dot. importu ryb z Norwegii do Polski w ramach udziału w projekcie unijnym „Bothnian Green Logistic Corridor"
11803/13/VI/O - zakupu pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 8 w Gdyni w ramach projektu „Pluszowy Misiaczek - wsparcie najmłodszych gdyńskich przedszkolaków na starcie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
11804/13/VI/O - zakupu środków czystości dla Przedszkola nr 8 w Gdyni w ramach projektu „Pluszowy Misiaczek - wsparcie najmłodszych gdyńskich przedszkolaków na starcie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
11805/13/VI/R - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 9493/13/VI/R z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Obłuże przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011-2014
11806/13/VI/M - przyjęcia regulaminu wydawania oraz określenia wzoru Karty Gdynia Rodzinna Plus

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 20.08.2013
Data udostępnienia informacji: 28.08.2013
Ostatnia aktualizacja: 28.08.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.08.2013 12:22 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk