Z dnia 2013-07-18

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.07.2013 r. w sprawie:
11482/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości od 200 000 EURO na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Regulacja Potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz z budową suchego zbiornika retencyjnego Karwiny" oraz „Budowa urządzeń podczyszczających na kanale deszczowym w ulicy Chwaszczyńskiej przed wylotem do potoku Źródło Marii" realizowanych w ramach Projektu: Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacji systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni"
11483/13/VI/P - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki o wartości do 14.000 EUR na publikację lokalnych ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w „Polska Dziennik Bałtycki"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 18.07.2013
Data udostępnienia informacji: 14.08.2013
Ostatnia aktualizacja: 14.08.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.08.2013 14:54 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk