Z dnia 2013-06-26

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.06.2013 r. w sprawie:
11233/13/VI/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2013
11234/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego UMG na 2013 rok
11235/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
11236/13/VI/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego od 200 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej - budowa ścieżek rowerowych i parkingów"
11237/13/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 EUR na wykonanie zadania p.n: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Zwycięstwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Redłowską do Parku Naukowo Technologicznego".

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 26.06.2013
Data udostępnienia informacji: 08.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.07.2013 11:24 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk