Z dnia 2013-05-28

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.05.2013 r. w sprawie:
10819/13/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni związanych z uiszczeniem opłaty za wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Wojewody Pomorskiego NSP-II.7581.7.2013.ŁS
10820/13/VI/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2013
10821/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok
10822/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
10823/13/VI/P - powołania Komisji Oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2013 roku"
10824/13/VI/M - wykonania remontów mieszkań w Gdyni przy ul. Dickmana 30, Harcerskiej 15, Śmidowicza 33, Wiśniewskiego 11, Żeglarzy 5
10825/13/VI/M - udrożnienia kanalizacji sanitarnej przy ul. Wójta Radtkego 44 w Gdyni
10826/13/VI/M - wykonania remontu dachu zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Waszyngtona 28-30
10827/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 6 w Gdyni
10828/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Jałowcowej 21 w Gdyni
10829/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Leszczynki 175a w Gdyni
10830/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Pawiej 13C w Gdyni
10831/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Pawiej 13D w Gdyni
10832/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Pawiej 24 w Gdyni
10833/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Puckiej 100 w Gdyni
10834/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Puckiej 100a w Gdyni
10835/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Rybińskiego 29 w Gdyni
10836/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wąsowicza 4 w Gdyni
10837/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Wiśniowej 11 w Gdyni
10838/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Zielonej 32 w Gdyni
10839/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Kołobrzeskiej 7 w Gdyni
10840/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Żelaznej 18B w Gdyni
10841/13/VI/M - wymiany podłogi w kuchni w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Węglowej 20A w Gdyni
10842/13/VI/M - przestawienia pieców grzewczych w gminnych lokalach mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Administrację Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
10843/13/VI/M - wywozu i utylizacji płyt azbestowych przy ul. Chylońskiej 171 C w Gdyni
10844/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
10845/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
10846/13/VI/U - udzielania zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z odtworzeniem trawnika wykonanego w ramach inwestycji pn. „Modernizacja ulicy Zakręt do Oksywia w Gdyni"
10847/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych robót w ramach zadania: „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni"
10848/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na obsługę domeny: pies.gdynia.pl przez okres dwóch lat
10849/13/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu na finały XXXIV Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2013
10850/13/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie krytej pływalni
10851/13/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń szkolnych zbędnych na cele statutowe
10852/13/VI/S - regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
10853/13/VI/S - trybu przekazywania pism do podpisu kierownictwa Urzędu
10854/13/VI/M - ustalenia ceny oraz ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego - garażu numer 8, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdynia, położonego przy ul. Górnej 23-27 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz Najemcy w trybie bezprzetargowym
10855/13/VI/M - udzielenia zamówień do kwoty 14.000 EUR, na usługę wykonania czterech tablic w Alei Statków Pasażerskich
10856/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na realizację i promocję produktu turystycznego - Gdyński Szlak Modernizmu
10857/13/VI/M - wykonania zaleceń kominiarskich w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Północnej 1a w Gdyni
10858/13/VI/S - skierowania sprawy o rozwiązanie stowarzyszenia
10859/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę roślin, wycinkę drzew przy Al. Jana Pawła II, wykonanie maskownic na skrzynki oraz dostawę donic
10860/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę koszenia traw na wybranych terenach zieleni
10861/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie nasadzeń i pielęgnacja ściany zielonej oraz dostawę materiałów ogrodniczych
10863/13/VI/S - wyrażenia zgody na podpisanie umowy użyczenia pomieszczeń znajdujących się w obiekcie Gdynia INFO BOX przy ul. Świętojańskiej 30 w Gdyni oraz umowy na rozliczenie kosztów eksploatacyjnych dotyczących utrzymania lokali użytkowych znajdujących się w obiekcie Gdynia INFO BOX
10862/13/VI/S - zmiany zamówienia nr KB/68/SMO/1/W/2013 zawartej w dniu 6.02.2013 roku
10864/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup koszulek polo dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
10865/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup 10 sztuk parasoli dla Urzędu Miasta Gdyni
10866/13/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 200.000 EUR na wynajem pięciu samochodów dla Urzędu Miasta Gdyni w 2013 i 2014r.
10867/13/VI/P - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie powołania Gdyńskiej Rady Rowerowej
10868/13/VI/P - opracowania i druku zaproszeń
10869/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację Heineken Open`er Festival 2013
10870/13/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy artystycznej pn. II Nadmorski Plener Czytelniczy - Gdynia 2013
10871/13/VI/P - przyznania nagrody Prezydenta Miasta Gdyni w konkursie „Dwa Teatry"
10872/13/VI/P - organizacji spektaklu w ramach Festiwalu „Dwa Teatry" w Teatrze Miejskim w Gdyni
10873/13/VI/P - przyznania Nagród Prezydenta Miasta Gdyni z okazji Dnia Bibliotekarza
10874/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 Euro na „Wycenę nakładów pozostałych po spalonym garażu, celem jego sprzedaży oraz oddania ułamkowej części gruntu związanej z garażem w użytkowanie wieczyste" oraz w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy
10875/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup nagród dla uczestników konkursu "Owady gdyńskich parków, łąk i lasów. Chrońmy owady zapylające", organizowanego przez Ligę Ochrony Przyrody, Oddział Miejski w Gdyni
10876/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
10877/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
10878/13/VI/M - wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo, w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca Gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie, przy ul. Św. Jacka 14
10879/13/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
10880/13/VI/O - zmiany zarządzenia nr 10420/13/VI/O z dnia 19 kwietnia 2013 w sprawie: zawarcia umowy w formie zlecenia na sporządzenie koncepcji procedur konkursowych na stanowisko dyrektora szkoły / placówki oświatowej
10881/13/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu na Wojewódzką Licealiadę Młodzieży w Lekkiej Atletyce w Chojnicach
10882/13/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji spotu telewizyjnego
10883/13/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania p.n: „Przebudowa skrzyżowania ul. Morskiej z ul Chylońską II w Gdyni w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej w granicach pasa drogowego"
10884/13/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania p.n: „Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ulicy Orłowskiej w Gdyni w rejonie mola i mostka nad rzeką Kaczą - 2"
10885/13/VI/M - ustalenia wykazu, stawki wywoławczej czynszu najmu i warunków najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia, położonych w Gdyni w Zespole Miejskich Hal Targowych przy ul Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
10886/13/VI/M - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Abrahama 75 w Gdyni
10887/13/VI/M - ogłoszenia wykazu i ustalenia warunków przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku wielomieszkaniowego położonego przy ul. 3 Maja 22-24 na działce 1170/582, KM 54 w Gdyni na oddanie w najem lokali użytkowych - garaży, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
10888/13/VI/M - określenia warunków sprzedaży bezprzetargowej i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy Al. Zwycięstwa
10889/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na organizację uczestnictwa Gminy Gdynia w cyklicznej konferencji Seatrade Europe Hamburg - Trade Fair 2013 (Niemcy)
10890/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na publikację materiału promującego miasto
10891/13/VI/M - ogłoszenia wykazu i ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokali użytkowych - garaży, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
10892/13/VI/M - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 9092/12/VI/M z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia ceny oraz ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego - garażu numer 3, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdynia, położonego przy ul. Górnej 23-27 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz Najemcy w trybie bezprzetargowym
10893/13/VI/M - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 9091/12/VI/M z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie : ustalenia ceny oraz ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego - garażu numer 1, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdynia, położonego przy ul. Górnej 23-27 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz Najemcy w trybie bezprzetargowym
10894/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Leszczynki 155, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
10895/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na publikację materiału informującego o przetargu
10896/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przetłumaczenie na język angielski referatów i streszczeń na Międzynarodową Konferencję „Mobilność na rynku pracy w sektorze turystyki medycznej, turystyki morskiej i gospodarki morskiej"
10897/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 10803/13/VI/M z 21 maja 2013 r. dotyczącego udzielenia zamówienia do kwoty 14 000 EUR na pokrycie kosztów związanych z promocją Międzynarodowej Konferencji „Mobilność na rynku pracy w sektorze turystyki medycznej, turystyki morskiej i gospodarki morskiej"
10898/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 10478/13/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z 23.04.2013 r
10899/13/VI/P - organizacji poczęstunku podczas konferencji
10900/13/VI/P - wykonania dokumentacji medialnej
10901/13/VI/P - przygotowania scenariusza i prowadzenia konferansjerki uroczystości
10902/13/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w ramach projektu pt: „Budowa oświetlenia wybranych ulic, ciągów pieszych, boisk i placów zabaw na terenie Gdyni"
10903/13/VI/U - uregulowania należności za uzgodnienie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Regulacja Potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do torów PKP wraz z budową zbiornika retencyjnego KARWINY"
10904/13/VI/S - wyrażenia zgody na modernizację systemów alarmowego i monitoringu
10905/13/VI/O - upoważnienia do podpisania umowy z wykonawcą

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 28.05.2013
Data udostępnienia informacji: 26.06.2013
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.06.2013 12:00 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk