Z dnia 2013-05-23

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.05.2013 r. w sprawie:
10807/13/VI/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2013
10808/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok
10809/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
10810/13/VI/R - rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu rozszerzonego dokumentu pn. Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych (ZIPROM)
10811/13/VI/P - zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji w 2013 roku
10812/13/VI/M - organizacji Gali Finałowej Konkursu „Gdyński Biznesplan 2013" oraz przyjęcia umów o dzieło dotyczących Gali Finałowej Konkursu „Gdyński Biznesplan 2013"
10813/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac przygotowawczych dla przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Arciszewskich, Muchowskiego w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego
10814/13/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń zbędnych na cele statutowe w zespole Szkół nr 7 w Gdyni
10815/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie usługi polegającej na weryfikacji wykonanych prac, sprawdzenia ich zgodności z założeniami projektowymi oraz sprawowaniu kontroli nad realizacja rozbudowy, przebudowy i adaptacji Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji, ul. Polska 1
10816/13/VI/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na robotę budowlaną: "Remont dachu Kompleksu Sportowego w zespole Szkół nr 15 przy ul. Jowisza 60 w Gdyni"
10817/13/VI/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ulic Hutniczej i Piaskowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 23.05.2013
Data udostępnienia informacji: 26.06.2013
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.06.2013 11:57 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk