Z dnia 2013-05-08

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.05.2013 r. w sprawie:
10648/13/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie kwoty 60.000,-zł na sporządzenie opinii biegłego sądowego sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku o sygn. IC 1621/05 dot. nieruchomości przy ul. Chwarznieńskiej 136/138, na której posadowiony jest budynek Spółdzielni Mieszkaniowej SENIOR im. dr Jadwigi Titz-Kosko, będący siedzibą Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Rehabilitacji Sp. z o.o.
10649/13/VI/M - zmiany treści zarządzenia nr 10608/13/VI/M w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki na promocję Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 08.05.2013
Data udostępnienia informacji: 26.06.2013
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.06.2013 11:44 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk