Z dnia 2013-04-30

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.04.2013 r. w sprawie:
10524/13/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wojewody Wachowiaka 55 w Gdyni
10525/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Wójta Radtkego 53 w Gdyni
10526/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Chrzanowskiego 21 w Gdyni
10527/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Św. Piotra 23 w Gdyni
10528/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Świętojańskiej 139 bl.III w Gdyni
10529/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminnych obiektów przy Orłowskiej 13 i 15 w Gdyni
10530/13/VI/M - wymiany grzejnika w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Bp. Dominika 3-21 w Gdyni
10531/13/VI/M - wymiany przepływowego podgrzewacza wody wraz z montażem wkładu kominowego kwasoodpornego w budynku wielorodzinnym przy ul. Abrahama 70/8 w Gdyni
10532/13/VI/M - doszczelnienia instalacji gazowej w gminnym lokalu w nieruchomości przy ul. Ujejskiego 25/1 w Gdyni
10533/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
10534/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
10535/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
10536/13/VI/P - przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014
10537/13/VI/P - przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Redłowo przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014
10538/13/VI/P - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8324/12/VI/R z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez Radę Dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014
10539/13/VI/R - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni
10540/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę pielęgnacji terenu zieleni przy ul. Abrahama o wartości do 14 000 EUR
10541/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę i montaż siedzisk na terenie Skweru Żeromskiego o wartości do 14 000 EUR
10542/13/VI/S - zabezpieczenia środków finansowych w roku 2013 na czynsz oraz dostawę mediów do obiektu „INFO BOX" przy ul. Świętojańskiej/róg 10 Lutego w Gdyni
10543/13/VI/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2013
10544/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok
10545/13/VI/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
10546/13/VI/P - zakupu nagrody dla laureata konkursu „Gdynia bez barier"
10547/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
10548/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na modernizację internetowego serwisu w wersji standardowej i mobilnej
10549/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14 000 EUR na prowadzenie w 2013 roku portalu internetowego w ramach programu „Pies w wielkim mieście"
10550/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
10551/13/VI/O - dofinansowania wyjazdu uczennic ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Gdyni na Puchar Świata w gimnastyce artystycznej w Mińsku
10552/13/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla klas VI organizowanego przez Zespół Szkół nr 7 w Gdyni
10553/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
10554/13/VI/S - wyrażenia zgody na naprawę rolet zewnętrznych znajdujących się w budynku UMG o wartości do 14 000 EUR
10555/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup 13 kserokopiarek firmy Canon dla UMG o wartości do 14 000 EUR
10556/13/VI/S - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8673/12/VI/S z dnia 20.11.2012 r. w sprawie zabezpieczenia środków na rozliczenie kosztów eksploatacyjnych oraz dostarczanych mediów do lokalu UMG przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni w 2013 roku
10557/13/VI/S - zmiany treści zarządzenia nr 9030/12/VI/S
10558/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usług telekomunikacyjnych dla referatów mających siedzibę w Domu Rzemiosła przy ul. 10 Lutego 33
10559/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, materiałów reklamowych
10560/13/VI/M - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 8 położonego przy ul. Reja 2-6 kl. 4, oraz ustalenia i ujednolicenia terminu jego trwania
10561/13/VI/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego - przeprowadzenie postępowania spadkowego po byłym właścicielu nieruchomości położonej przy ul. Bosmańskiej 120
10562/13/VI/M - wynajęcia pomieszczeń użytkowych położonych w budynku stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24.(Pol-Levant Linie Żeglugowe Sp. z o.o.)
10563/13/VI/M - wynajęcia pomieszczeń użytkowych położonych w budynku stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24.(PLO S.A.)
10564/13/VI/M - przekazania do korzystania organizacyjnej jednostce budżetowej Gminy Miasta Gdyni, tj. Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
10565/13/VI/M - wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy - nr MG/46/D/12 na grunt położony przy ul. Szyprów
10566/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Szyprów przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
10567/13/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód, a docelowo przeznaczonej pod drogę publiczną (dz. 35/132)
10568/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14 000 EUR, na przedłużenie rejestracji domeny gdyniaprzedsiebiorcza.pl na potrzeby Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
10569/13/VI/M - przyjęcia treści umowy z Partnerem Konkursu „Gdyński Biznesplan 2013"
10570/13/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EUR, na opracowanie zakresu tematycznego i organizację Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2013 w dniu 11.10.2013
10571/13/VI/M - udzielenia zamówień do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie druku wydawnictwa promocyjnego miasta Gdyni
10572/13/VI/M - nabycia licencji do kwoty 14 000 EUR, do fotografii barwnej
10573/13/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na wykonanie usług kominiarskich dla Urzędu Miasta Gdyni w 2013r. o wartości do 14 000 EUR
10574/13/VI/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana pt. „Artystyczne Wzgórze" w ramach konkursu „Kultura w dzielnicy"
10575/13/VI/P - przygotowania materiałów promocyjnych na potrzeby Wydział Kultury w związku z organizacją imprezy „Galion Gdyński"
10576/13/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację w Gdyni Globaltica World Cultures Festiwal
10577/13/VI/S - wyrażenia zgody na przepisanie licznika zużycia energii elektrycznej znajdującego się w lokalu przy ul. Świętojańskiej 141 w Gdyni
10578/13/VI/S - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8792/12/VI/S z dnia 27.11.2012
10579/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup środków opatrunkowych do wyposażenia apteczek pierwszej pomocy w UMG w 2013r do 14 000 Euro oraz zatwierdzenie wyboru oferenta
10580/13/VI/S - współpracy miasta Gdyni z Archiwum Państwowym w Gdańsku Oddział w Gdyni w zakresie pracowni digitalizacyjnej
10581/13/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów Międzynarodowego Festiwalu Gimnastyczno - Tanecznego „Gim Show 2013" o Grand Prix Prezydenta Miasta Gdyni, którego organizatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni
10582/13/VI/P - organizacji pobytu w Gdyni harcerzy z Kaliningradu
10583/13/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej (HOSSA)
10584/13/VI/M - określenia warunków sprzedaży bezprzetargowej i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Armii Krajowej/Obrońców Wybrzeża
10585/13/VI/P - współorganizacji Dziecięcych Wyścigów Rowerkowych
10586/13/VI/P - określenia wysokości Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński" za rok 2012
10587/13/VI/P - przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla Jerzego Gruzy za całokształt działalności artystycznej
10588/13/VI/P - przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla Łukasza Ostalskiego za debiut artystyczny
10589/13/VI/P - dofinansowania wydania płyty muzycznej „Metropolia Jest Okey"
10590/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 14950/13/VI/P z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie produkcji i emisji czterech audycji w ramach bloku programowego pt. „Kawa czy herbata" na antenie TVP1
10591/13/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków z budżetu Miasta na sporządzenie przez kancelarię notarialną oświadczenia i poświadczenie pod nim podpisów
10592/13/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 200 000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej"
10593/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy w ramach przedsięwzięcia „Zintegrowany System zarządzania Ruchem TRISTAR"
10594/13/VI/U - akceptacji zmian treści umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych pn. „Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską"
10595/13/VI/U - akceptacji zmiany umowy nr KB/498/UI/175/W/2011 z dnia 28.09.2011r. o wykonanie roboty budowlanej: „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających( zadanie realizowane w ramach Projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej- budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni - Etap I) oraz budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni"
10596/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją roboty budowlanej p.n.:„Oświetlenie ulicy Rdestowej w Gdyni"
10597/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/1173/UI/207/W/2012 z dnia 16.10.2012r. dotyczącej zadania pn.:„Budowa sali gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22"
10598/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR w ramach zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22"
10599/13/VI/M - akceptacji treści umowy przejęcia długu pomiędzy wierzycielem Gminą Miasta Gdyni a przejemcą firmą DBM Sp. z o.o.
10600/13/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy artystycznej pn. Festiwal Traffic Design
10601/13/VI/P - reprodukcji zdjęć
10602/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego nr 67 przy ul. Opata Hackiego 31 w Gdyni
10603/13/VI/M - zakupu i montażu drzwi wejściowych do gminnego lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Dickmana 24 w Gdyni
10604/13/VI/M - wymiany instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Widnej 3/94 w Gdyni
10605/13/VI/M - wykonania remontu gminnego garażu przy ul. Zygmunta Augusta 13 w Gdyni
10606/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14000 EUR na zlecenie sporządzenia opinii o celowości wykonania inwentaryzacji nieruchomości przy ul. Chwarznieńskiej 13na której posadowiony jest Zakład Rehabilitacji Sp. z o.o.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 30.04.2013
Data udostępnienia informacji: 09.05.2013
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.05.2013 13:57 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk