Z dnia 2013-04-23

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.04.2013 r. w sprawie:
10422/13/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Witomino-Radiostacja festynu rodzinnego w dniu 8 czerwca 2013 r.
10423/13/VI/P - organizacji koncertów Zespołu Pieśni i Tańca „Gdynia" oraz Chóru Męskiego „Dzwon Kaszubski" w okresie od maja do listopada 2013 r.
10424/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
10425/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
10426/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
10427/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
10428/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
10429/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
10430/13/VI/S - powołania Zespołu ds. Koordynowania działań w zakresie rozbudowy infrastruktury rejonu miasta, obejmującego tzw. tereny „Dalmoru", stoczni „Nauta" oraz byłego WTC
10431/13/VI/S - zmiany zarządzenia nr 8854/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.12.2012 r. oraz zarządzenia nr 9514/13/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.01.2013 r.
10432/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup licencji do zdalnego zarządzania serwerami, licencji do inwentaryzacji oprogramowania i sprzętu oraz zakup dysków
10433/13/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 5.000.000 EUR na robotę budowlaną: "Rozbudowa, przebudowa i adaptacja Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji ul. Polska 1 w Gdyni
10434/13/VI/M - określenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Morskiej i ul. Komandorskiej
10435/13/VI/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej 24 - ANIMEX S.A.
10436/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację reklamy Gdyni w magazynie Forum Pomorskie
10437/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie projektów materiałów reklamowych
10438/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie kubków z okolicznościowym nadrukiem
10439/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk materiałów promujących miasto
10440/13/VI/M - udzielenia zgody na użycie herbu Miasta Gdyni w logotypie Gdyńskiego Klubu Motorowego „Kamionka"
10441/13/VI/M - udzielenia zamówień do kwoty 14.000 EUR, w związku z organizacją konferencji otwierającej sezon turystyczny 2013
10442/13/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta Gdyni na opłatę notarialną
10443/13/VI/P - zmiany umowy nr 05/D/JB/13 zawartej w dniu 11.01.2013 roku pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Yacht Klubem Polskim Gdynia na realizację zadania publicznego: „Organizacja regat żeglarskich - Puchar YKP Gdynia dla klasy Optimist"
10444/13/VI/P - wykonania okolicznościowych pamiątek na potrzeby uroczystości wręczenia sztandaru 43 Bazie Lotnictwa Morskiego
10445/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie materiałów promocyjnych miasta
10446/13/VI/S - zmiany instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów finansowo-księgowych ewidencjonowanych i rozliczanych w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni
10447/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
10448/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminnego budynku przy Al. Zwycięstwa 30 a w Gdyni
10449/13/VI/M - zakupu i montażu drzwi wejściowych do gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Wiśniewskiego 9 w Gdyni
10450/13/VI/M - montaż wodomierzy w lokalach przy ul. Boh. Starówki Warszawskiej 25 w Gdyni
10451/13/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wojewody Wachowiaka 13 w Gdyni
10452/13/VI/M - wykonania remontu oświetlenia placu zabaw przy ul. Reja - Orzeszkowej w Gdyni
10453/13/VI/M - usunięcia awarii instalacji kanalizacji sanitarnej w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Dąbrowskiego 19 w Gdyni
10454/13/VI/M - usunięcia awarii instalacji wodnej w gminnym lokalu przy ul. Żeglarzy 7/8 w Gdyni
10455/13/VI/M - zagospodarowania terenu zieleni dla umocnienia brzegu w miejscu rozebranych Łazienek w Gdyni-Orłowie
10456/13/VI/S - otwarcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na usługę zagospodarowania wybranych terenów zieleni Miasta Gdyni
10457/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę roślin oraz zakup donic
10458/13/VI/S - zmiany zarządzenia Prezydenta nr 10398/2013/VI/S z dnia 16.04.2013r. w sprawie akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EUR na dostawę mebli biurowych dla UMG, w tym projekt i montaż oraz zabudowa na stałe w miejscu przeznaczenia w 2013 r.
10459/13/VI/P - zakupu myjki wysokociśnieniowej i odkurzacza dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdyni - Wiczlinie
10460/13/VI/M - użyczenia pomieszczeń użytkowych o pow. całkowitej 217,41 m2 usytuowanych w budynku stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 18 w Gdyni
10461/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Reja 16 w Gdyni, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu
10462/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie materiałów reklamowych
10463/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na zakup materiałów promujących miasto
10464/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na realizację i promocję produktu turystycznego - szlak „Legenda Morska Gdyni"
10465/13/VI/O - wysokości dotacji dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz placówki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczej w 2013 roku
10466/13/VI/O - wysokości dotacji dla dzieci niepełnosprawnych w niepublicznych i publicznych niesamorządowych: przedszkolach, punktach przedszkolnych oraz oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych w 2013 r.
10467/13/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla uczestniczek „Eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży kl. II i Drużynowych Mistrzostw Polski kl. II w gimnastyce artystycznej", których organizatorem jest Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
10468/13/VI/O - dofinansowania I Zawodów Komputerowych dla uczniów klas I - III Szkół Podstawowych o Mistrzostwo Gdyni organizowanych przez Gimnazjum nr 1 w Gdyni oraz Ligę Obrony Kraju
10469/13/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni uczniów i nauczycieli ze szkoły w Karlskronie w Szwecji oraz dofinansowanie kosztów rewizyty uczniów z Gdyni w ramach wymiany międzyszkolnej
10470/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz przechowywanie danych
10471/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej wykonania inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Żwirowej w Gdyni wraz z ulicami Murarską i Malarską"
10472/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/83/UI/18/W/2011 z dnia 15.02.2011 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia p.n.: „ Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ul. Sakowicza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną"
10473/13/VI/P - zmiany zarządzenia w sprawie realizacji programu telewizyjnego pod tytułem „Świat nie jest taki zły"
10474/13/VI/P - zmiany zarządzenia w sprawie realizacji kwietniowego programu telewizyjnego pod tytułem „Świat nie jest taki zły "
10475/13/VI/M - akceptacji treści porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Nadleśnictwem Gdańsk
10476/13/VI/M - udzielenia zamówienia na współprodukcję audycji oraz zakup czasu antenowego na kanale TVP 2 w celu promocji miasta
10477/13/VI/P - organizacji spotkania przedstawicieli miast biorących udział w XXI Igrzyskach Miast Bliźniaczych
10478/13/VI/P - realizacji spotu promującego program Gdynia Business Week
10479/13/VI/R - wyrażenia zgody na zmianę umowy dot. współorganizacji akcji pn: „Dzień Ziemi - drzewko za makulaturę" opracowania i zamieszczenia cyklu publikacji oraz wkładki redakcyjnej w gazecie „Polska Dziennik Bałtycki"
10480/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM w 2013 r.
10481/13/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej o rozpoczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 EUR na ubezpieczenie samochodów służbowych jednostek organizacyjnych Gminy Gdynia w latach 2013 - 2015
10482/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup naczyń szklanych, jednorazowych i uzupełnienie artykułów gospodarstwa domowego
10483/13/VI/R - wynajmu powierzchni biurowej Agencji Rozwoju Gdyni sp. z o.o. w budynku przy Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni zarządzanym przez Gdyńskie Centrum Innowacji - jednostkę budżetową Gdyni
10484/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę naprawy drukarki
10485/13/VI/S - zakupu literatury fachowej i prenumeraty prasy dla Urzędu Miasta Gdyni w 2013 r.
10486/13/VI/S - wyrażenia zgody na wykonanie projektu remontu dachu budynku
10487/13/VI/P - organizacji XII Przeglądu Twórczości Teatralnej Dzieci Młodzieży Szkół Specjalnych „My zaczarowani Teatrem"
10488/13/VI/P - wykonania czterech statuetek „Galion Gdyński"
10489/13/VI/P - zmiany warunków powołania Pana Wojciecha Zielińskiego na stanowisko dyrektora Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni
10490/13/VI/P - zmiany warunków powołania Pani Karoliny Grabowicz-Matyjas na stanowisko dyrektora Muzeum Emigracji w Gdyni
10491/13/VI/P - zmiany warunków powołania Pana Jarosława Wojciechowskiego na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Gdyni
10492/13/VI/P - zmiany warunków powołania Pani Violetty Trelli na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
10493/13/VI/P - zmiany warunków powołania Pani Dagmary Płazy-Opackiej na stanowisko dyrektora Muzeum Miasta Gdyni
10494/13/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack festynu z okazji Święta Konstytucji 3 maja
10495/13/VI/P - produkcji i emisji czterech audycji w ramach bloku programowego pt. „Kawa czy herbata" na antenie TVP1
10496/13/VI/M - zmiany w umowie Nr SK/1413/MK/W-8/2012 zawartej w dniu 25 lipca 2012 r. na „Dostawę i wdrożenie systemu elektronicznej archiwizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gdyni"
10497/13/VI/K - zmiany budżetu miasta Gdyni na rok 2013
10498/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok
10499/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
10500/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie opracowania graficznego planów miasta Gdyni wraz z zakupem licencji na potrzeby publikacji
10501/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na dostawę i montaż systemu nagłośnieniowego
10502/13/VI/U - udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przesadzenie drzew kolidujących z układem drogowym w ul. Chwarznieńskiej
10503/13/VI/U - uiszczenia opłaty sądowej
10504/13/VI/U - zamówienia opracowania konserwatorskich kart ewidencyjnych dla budynków Funduszu Kwaterunku Wojskowego: zespołu przy ul. Śmidowicza 53, 55, 57 oraz budynku mieszkalnego przy ul. Arciszewskich 23 na Oksywiu w Gdyni
10505/13/VI/U - zamówienia opracowania konserwatorskiej karty ewidencyjnej dla zespołu dworca kolejowego w Wielkim Kacku w Gdyni
10506/13/VI/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania p.n.: „Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie Gdyni"
10507/13/VI/U - uregulowania należności tytułem zawartej ugody sądowej
10508/13/VI/R - uruchomienia środków na realizację dotacji ekologicznych dla właścicieli nieruchomości na terenie Gdyni
10509/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 EUR na wykonanie zadania: „Oświetlenie ulicy Rdestowej w Gdyni"
10510/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia cmentarza komunalnego w ramach zadania pn: „Rozbudowa cmentarza w Kosakowie dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni"
10511/13/VI/M - zmiany zarządzenia w sprawie wyboru zespołu do zorganizowania postępowania o zamówienie publiczne na wybór podmiotu, który przygotuje i przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na kompleksową dostawę i dystrybucje energii elektrycznej dla miasta Gdyni i niektórych jednostek organizacyjnych oraz innych gmin działających w partnerstwie: Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów „NORDA"
10512/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo sp. z o.o.
10513/13/VI/R - zmiany umowy nr KB/527/UO/30/W/2007 dot. współdziałania Prezydenta Miasta Gdyni i Nadleśnictwa Gdańsk w zakresie ochrony zwierzyny łownej
10514/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie reklam typu rollup
10515/13/VI/R - wskazania budżetowej jednostki organizacyjnej miasta Gdyni odpowiedzialnej w imieniu Gminy Miasta Gdyni za realizację projektu „Wymiennikownia - innowacyjna przestrzeń współpracy na rzecz młodzieży" ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
10516/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup nagród dla uczestników konkursu „Rośliny i zwierzęta chronione naszego regionu" organizowanego przez SP Nr 13 w ramach obchodów „Dnia Ziemi" na terenie Gdyni
10517/13/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Cypriana Norwida 21, stanowiącej własność osoby prawnej
10518/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie instalacji multimedialnej
10519/13/VI/P - powołania składu Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 23.04.2013
Data udostępnienia informacji: 09.05.2013
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.05.2013 13:53 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk