Z dnia 2013-04-02

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.04.2013 r. w sprawie:
10177/13/VI/P - organizacji gali wręczenia Nagrody im. Macieja Płażyńskiego
10178/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
10179/13/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 9811/2013/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2013 roku o skierowaniu na drogę postępowania sądowego
10180/13/VI/M - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Działki Leśne i Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i K. Górskiego
10181/13/VI/R - zawarcia aneksu nr POIS.08.03.00-00-004/10-01 do umowy nr POIS.08.03.00-00-004/10-00 z dnia 25.05.2011 r. o dofinansowanie projektu pn.: „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
10182/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na opracowania projektów oraz treści materiałów informacyjnych na potrzeby nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gdyni
10183/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na usługę zaprojektowania i wykonania strony internetowej na potrzeby kampanii edukacyjno-informacyjną związanej z nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi w Gdyni
10184/13/VI/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Redłowo przedsięwzięć inwestycyjno - remontowych na lata 2011 - 2014
10185/13/VI/R - ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni
10186/13/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie usługi udostępnienia systemu „vEdukacja Nabór" w celu przeprowadzenia rekrutacji elektronicznej do szkół ponadgimnazjalnych w Gdyni
10187/13/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni uczniów ze szkoły Gustav - Heinemann - Schule w Hofgeismar (Niemcy) w ramach wymiany międzyszkolnej z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1
10188/13/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów III Międzyszkolnego Konkursu Origami „Papierowy zawrót głowy", którego organizatorem jest Zespół Szkół nr 13 w Gdyni
10189/13/VI/O - dofinansowania zakupu nagród na konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowanego przez Zespół Szkół nr 13 w Gdyni
10190/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bosmańskiej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
10191/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Kępa Oksywska A1
10192/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Kępa Oksywska A3
10193/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Miegonia "10A"
10194/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Miegonia "10B"
10195/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Miegonia "10C"
10196/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Miegonia "10D"
10197/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Miegonia "10E"
10198/13/VI/M - przyjęcia treści aneksu do umowy nr 13/NZOZ/06 dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdynia przeznaczonej na działalność „Przychodni Orłowo" Spółka z o.o. przy ul. Wrocławskiej 54 w Gdyni
10199/13/VI/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Rutowej 11
10200/13/VI/M - wykonania remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Zamenhofa 4 w Gdyni
10201/13/VI/M - wykonania prac remontowych w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Żeglarzy 7 w Gdyni
10202/13/VI/M - wymiany okna w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Zielonej 32 w Gdyni
10203/13/VI/M - modernizacji instalacji elektrycznej w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Opata Hackiego 31 w Gdyni
10204/13/VI/M - wymiany instalacji elektrycznej w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Zamenhofa 13 w Gdyni
10205/13/VI/M - uszczelnienia przewodów kominowych w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Wojewody Wachowiaka 1-9 w Gdyni
10206/13/VI/M - uszczelnienia przewodów kominowych w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Legionów 82-88 w Gdyni
10207/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
10208/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
10209/13/VI/P - organizacji VII Gdyńskich Targów Aktywnej Rehabilitacji
10210/13/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
10211/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na roboty dodatkowe w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Klifu Nadmorskiego na odcinku od Sopotu do Gdyni Orłowo"
10212/13/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Śląskiej, stanowiącej własność osoby prawnej
10213/13/VI/P - zawarcia umowy z Urzędem Miasta Kilonii na udział Gdyni w Rynku Międzynarodowym w trakcie Kieler Woche 2013
10214/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 9992/13/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.03.2013
10215/13/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: powołanie zespołu monitorującego dzielnice Gdyni: Leszczynki, Chylonia pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych
10216/13/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: wsparcie opiekunów zależnych osób niepełnosprawnych
10217/13/VI/P - zmiany treści zarządzenia w sprawie kosztów działalności pełnomocników Prezydenta miasta Gdyni
10218/13/VI/M - przyjęcia treści aneksu do umowy nr 10/NZOZ/06 dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdynia przeznaczonej na działalność „SANUS" Sp. z o.o. NZOZ Przychodnia Lekarska „Obłuże Leśne" przy ul. Unruga 84 w Gdyni
10219/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
10220/13/VI/P - dofinansowania wydania tomu wierszy kapitana Henryka Wojtkowiaka
10221/13/VI/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej (...)
10222/13/VI/M - wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Miasta Gdyni przyłącza sieci wodociągowej, elektrycznej i kanalizacji sanitarnej
10223/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni i położonej przy ul. Siemiradzkiego 1 A przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
10224/13/VI/O - zakupu nagród dla zwycięzców oraz organizacji ósmej edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Gdyni pod hasłem „Gdynia - miasto, które mnie urzekło" organizowanego przez Zespół Szkół nr 10 w Gdyni
10225/13/VI/O - dofinansowania dla Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni kosztów związanych z organizacją Gdyńskiej Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych
10226/13/VI/O - dofinansowania zakupu nagród i organizacji VII Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych klas młodszych, którego organizatorem jest Zespół Szkół nr 10 w Gdyni
10227/13/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla uczestników VIII Otwartego Konkursu Fryzjerstwa Artystycznego, którego współorganizatorem jest Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni
10228/13/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu drużyny piłki ręcznej dziewcząt z Zespołu Szkół nr 9 w Gdyni na międzynarodowy turniej w miejscowości Lubecke
10229/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę przesadzenia, wymiany oraz pielęgnacji drzew, sprawowania nadzoru autorskiego dla inwestycji Budowa małej infrastruktury na terenie Rezerwatu Kępa Redłowska, usługę nasadzenia słoneczników oraz na dostawę nasion słonecznika
10230/13/VI/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo, w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca Gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie, przy ul. Św. Jacka 14
10231/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup środków czystości
10232/13/VI/S - akceptacji aneksu do umowy na rozszerzenie w systemie informatycznym „Wirtualny Doradca" bazy wiedzy „Wirtualnego Urzędnika"
10233/13/VI/U - zmiany zarządzenia nr 10153/13/VI/U z 26 marca 2013 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie zamiennego projektu wykonawczego branży teletechnicznej dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa ulicy Lipowej w Gdyni na odcinku od schodów przy ul. Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ulicą Zwinisławy"
10234/13/VI/U - zakwalifikowania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie i zaproszenia do składania prac konkursowych na wykonanie pomnika i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Budowa pomnika „Gdynian Wysiedlonych" wraz z zagospodarowaniem terenu
10235/13/VI/M - zmiany umowy nr KB/137/MB/11-W/2013 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia" i „Przebudowa odcinka ul. Bp. Dominika - dojazd do Szkoły Muzycznej"
10236/13/VI/R - ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w ośrodkach wsparcia działających na terenie miasta Gdyni
10237/13/VI/R - ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe

10238/13/VI/R - ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Gdyni
10239/13/VI/R - przyznania dotacji dla fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva - podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego na powierzenie zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt
10240/13/VI/R - współorganizacji akcji pn: „Dzień Ziemi - drzewko za makulaturę" oraz zlecenia w trybie zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na opracowanie i zamieszczenie cyklu publikacji oraz wkładki redakcyjnej w gazecie „Polska Dziennik Bałtycki"
10241/13/VI/O - zawarcia umów w formie zlecenia na świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu systemowego indywidualizacji procesu nauczania uczniów klas I-III pod nazwą „Odkryj moje możliwości" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
10242/13/VI/M - udzielenia upoważnienia do wydawania zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 02.04.2013
Data udostępnienia informacji: 09.05.2013
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.05.2013 13:36 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk
16.05.2013 13:35 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk
16.05.2013 13:28 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk
09.05.2013 13:37 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk