Z dnia 2013-03-19

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.03.2013 r. w sprawie:
10023/13/VI/M - wykonania remontów 6 mieszkań w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 28, Chwarznieńskiej 76, Chylońskiej 55, Komandorskiej 9, Rolniczej 30 i Śląskiej 53
10024/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
10025/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
10026/13/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2013 r.
10027/13/VI/S -  udzielenia zamówienia publicznego na wprowadzenie runa leśnego na Kamiennej Górze w Gdyni
10028/13/VI/S - sprawowania nadzoru autorskiego nad projektem: „Wykonanie oddymiania i wygrodzenia pożarowego klatek schodowych w UMG"
10029/13/VI/P - zakupu agregatu prądotwórczego
10030/13/VI/P - zakupu radiotelefonów
10031/13/VI/P - zakupu GPS
10032/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Korzeniowskiego 12, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
10033/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Marynarska 22
10034/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Mitry 7A
10035/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Tezeusza 6A
10036/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Migdałowej 17 przeznaczonej do wydzierżawienia
10037/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Truskawkowej 12 przeznaczonej do wydzierżawienia
10038/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Warzywnej 8 przeznaczonej do wydzierżawienia
10039/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na „Wykonanie usługi inwentaryzacji zieleni na nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej" oraz w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy
10040/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
10041/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
10042/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
10043/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
10043/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
10045/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
10045/13/VI/M - zawarcia ugody z użytkownikiem wieczystym w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
10047/13/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę roczną za 2013 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kosakowo - cmentarz w Kosakowie
10048/13/VI/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Szturmanów 13 A
10049/13/VI/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Tymiankowej 18
10050/13/VI/M - zmiany Zarządzenia Nr 9592/2013/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5 lutego 2013 r.
10051/13/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty czynszowe i odsetki /Władysława IV 34B/
10052/13/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na opracowanie prezentacji multimedialnej
10053/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie 5 flag Gdyni
10054/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
10055/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
10056/13/VI/R - oddania w użyczenie generatora powietrza zerowego, stanowiącego własność Gminy Gdynia na rzecz Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej
10057/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.:„Budowa ul. Albańskiej w Gdyni"
10058/13/VI/P - zmiany umowy nr 08/D/JB/13 zawartej w dniu 11.01.2013 roku pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Pomorską Akademią Karate Tradycyjnego na realizację zadania publicznego: „Organizacja imprezy sportowej - Mistrzostwa Pomorza amatorskiego MMA i brazylijskiego jiu-jitsu dla dzieci i młodzieży"
10059/13/VI/P - kosztów działalności pełnomocników Prezydenta Miasta Gdyni
10060/13/VI/S - zmiany zasad przygotowywania i trybu przedkładania projektów uchwał i zarządzeń
10061/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
10062/13/VI/P - dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego miasta
10063/13/VI/P - zakupu folii budowlanej
10064/13/VI/P - zakupu plandek
10065/13/VI/M - wykonania remontów 4 mieszkań w Gdyni przy ul. Dickmana 20, Dickmana 28, Romanowskiego 6C i Zygmunta Augusta 13
10066/13/VI/M - wyrażenia zgody na wykonanie remontu w lokalu użytkowym przy ul. Zgoda 4/11, stanowiącym własność Gminy Miasta Gdynia
10067/13/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Zamenhofa 13 w Gdyni
10068/13/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Pomorskiej 61 w Gdyni
10069/13/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Rolniczej 16 w Gdyni
10070/13/VI/M - opróżnienia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Zbożowej 30 w Gdyni
10071/13/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy artystycznej pn. Lato zaczyna się w Gdyni- Cudawianki 2013
10072/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Piotrkowskiej 9 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
10073/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kormorana 28 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
10074/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kormorana 26 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
10075/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kormorana 24 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
10076/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Łabędziej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
10077/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Źródło Marii przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
10078/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyni Miasta na prawach powiatu, położonej przy ul. Płk. Stanisława Dąbka przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
10079/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ulicy Starogardzkiej przeznaczonej do wydzierżawienia
10080/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Puckiej 112 przeznaczonej do wydzierżawienia
10081/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Zielonej przeznaczonej do wydzierżawienia
10082/13/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną oraz koszty postępowania sądowego /ul. Morska 99 /
10083/13/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
10084/13/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na wykonanie zadania p.n: „Oświetlenie ulicy Rdestowej w Gdyni"
10085/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu wykonawczego dezynfekcji instalacji c.w.u. w rozbudowywanej części Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22
10086/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
10087/13/VI/ - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
10088/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Armatorów 5A przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
10089/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. I.Krasickiego przeznaczonej do wydzierżawienia
10090/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie prezentacji na ekrany dotykowe
10091/13/VI/M - zawarcia ugody z Gdyńską Spółdzielnią Mieszkaniową, w sprawie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
10092/13/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
10093/13/VI/S - powołania komisji egzaminacyjnej w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką
10094/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie płyty pamiątkowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Żwirki i Wigury
10095/13/VI/S - zmiany treści zarządzenia nr 8131/12/VI/S oraz zarządzenia nr 8672/12/VI/S
10096/13/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 200 000 EUR na zakup mebli biurowych dla UMG, w tym projekt i montaż oraz zabudowa na stałe w miejscu przeznaczenia w 2013 r.
10097/13/VI/R - współorganizacji 2. Harcerskiego Festiwalu Filmowego w Gdyni
10098/13/VI/O - akceptacji zmian w umowie nr Sk/2189/OZ/11-w/2012
10099/13/VI/O - zakupu e-booków dla ZSS Nr 17 w Gdyni
10100/13/VI/M - wyrażenia zgody na przeniesienie decyzji nr 7351/A/18/98/6 hala płaska na pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania oraz zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na roboty budowlane-modernizacyjne dla inwestycji na Gminę Miasta Gdyni
10101/13/VI/U - uczestnictwa w finale XVII edycji ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku 2012"
10102/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn: „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej - budowa ścieżek rowerowych w Gdyni"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 19.03.2013
Data udostępnienia informacji: 10.04.2013
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.04.2013 13:53 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk