Z dnia 2013-02-26

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.02.2013 r. w sprawie:
9802/13/VI/M - uszczelnienia przewodu kominowego dymowego w lokalu mieszkalnym przy ul. Kołłątaja 44 w Gdyni
9803/13/VI/M - uszczelnienia przewodu kominowego dymowego w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Tucholskiej 7 w Gdyni
9804/13/VI/M - montażu zasilacza awaryjnego UPS celem prawidłowego działania monitoringu w budynku socjalnym przy ul. Żeglarzy 7 w Gdyni
9805/13/VI/M - wykonania instalacji elektrycznej koniecznej do podłączenia urządzeń w celu podgrzania wody w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Reja 6 w Gdyni
9806/13/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chwarznieńskiej 89 w Gdyni (działka nr 519/9 Wiczlino 7)
9807/13/VI/M - rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 89 w Gdyni
9808/13/VI/M - wykonania dezynfekcji gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 8 w Gdyni
9809/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Świętojańskiej 139 bl.III w Gdyni
9810/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6.4.2011)
9811/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
9812/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
9813/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
9814/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
9815/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
9816/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
9817/13/VI/R - zawarcia porozumienia z Wojewodą Pomorskim w sprawie realizacji w 2013 r. programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
9818/13/VI/R - ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Pawiej 31
9819/13/VI/O - przekazania dotacji dla SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 2013 roku
9820/13/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na realizację zadania „Rehabilitacja dla mieszkańców dzielnicy"
9821/13/VI/S - wyrażenia zgody na uruchomienie środków na aktualizację rejestru wyborców Gminy Miasta Gdyni
9822/13/VI/P - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr SK/235/PK/6-w/2012 - dot. konserwacji i napraw monitoringu wizyjnego w dzielnicach Gdyni
9823/13/VI/P - napraw, przeglądu, bieżącej konserwacji i obsługi systemu syren alarmowych m. Gdyni
9824/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
9825/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia
9826/13/VI/M - podpisania umowy najmu dotyczącej lokalu przy ul. Jerzego Waszyngtona 1 ze Stocznią Remontową NAUTA S.A
9827/13/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną oraz koszty postępowania sądowego /ul. Piłsudskiego 50 bl. I m 45/
9828/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na promocję miasta Gdyni przez okres 12 miesięcy na Polskim Serwisie Turystycznym
9829/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację reklamy miasta w miesięczniku „Kaleidoscope"
9830/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na realizację promocji miasta Gdyni w związku z obchodami 50- lecia PTTK Zarządu Oddziału Marynarki Wojennej
9831/13/VI/M - zwrotu nakładów poniesionych przez Stowarzyszenie Kupców Gdyńskiej Hali Targowej na nieruchomości Miejskich Hal Targowych przy ul. Wójta Radtkego 36/40 w Gdyni
9832/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie analizy projektu budowlanego i wykonawczego konstrukcyjnego z uwzględnieniem rozwiązań zamiennych dotyczących strefy holu głównego wraz z galeria w budynku przy ul. Polskiej 1 w Gdyni
9833/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
9834/13/VI/M - przekazania w drodze darowizny nieruchomości położonych w pasie drogowym ul. Morskiej oraz wskazania osób upoważnionych do podpisania umowy przez Gminę Miasta Gdyni na rzecz Skarbu Państwa
9835/13/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa współużytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Benisławskiego
9836/13/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa współużytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Handlowej
9837/13/VI/M - wystąpienia do Izby Skarbowej w Bydgoszczy o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego
9838/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Ledóchowskiego 6
9839/13/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dworcowej 11 A przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
9840/13/VI/P - zatwierdzenia projektu „Laboratorium edukacji", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
9841/13/VI/P - udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
9842/13/VI/P - udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
9843/13/VI/P - udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
9844/13/VI/U - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie raportu środowiskowego dla zadania pn.: „Budowa wielostanowiskowych parkingów przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz placem składowym i infrastrukturą techniczną"
9845/13/VI/P - udzielenia dotacji Centralnemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku na częściowy remont dziobu statku-muzeum Dar Pomorza
9846/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 12435/06/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni pod nazwą „Galion Gdyński"
9847/13/VI/P - zmiany dofinansowania wydania tomu poezji Jerzego Wilskiego
9848/13/VI/P - dofinansowania wydania publikacji „9 utworów na fortepian" Kazimierza Guzowskiego
9849/13/VI/P - dofinansowania wydania książki „Ilustrowany przewodnik: Cmentarz Witomiński i Cmentarz Żołnierzy Polskich w Redłowie"
9850/13/VI/P - dofinansowania wydania utworu Kazimierza Guzowskiego - „Sonaty fortepianowej"
9851/13/VI/P - zakupu 25 egzemplarzy książki Jana Ćwiklińskiego „Kapitan opuszcza swój statek"
9852/13/VI/P - zakupu 5 egzemplarzy albumu „Perły Gdyni"
9853/13/VI/P - zakupu 20 egzemplarzy książki „Wojciech Kiedrowski (1937-2011)"
9854/13/VI/P - zakupu 20 egzemplarzy książki Adama Hlebowicza „Kaliningrad bez wizy"
9855/13/VI/P - zakupu 10 egzemplarzy albumu fotograficznego Anny i Krzysztofa Jakubowskich „Pomorskie cmentarze"
9856/13/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłaty kosztów eksploatacyjnych, zarządzania - Zespół Miejskich Hal Targowych ul. Wójta Radtkego 36/38/40
9857/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie aplikacji informacyjnej eRATUSZ na platformy mobilne IOS, Android i Windows 8 oraz jej mobilnej wersji internetowej
9858/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wygłoszenie referatu autorskiego podczas seminarium w dniu 15 marca 2013
9859/13/VI/K - zmiany w budżecie miasta Gdyni na rok 2013
9860/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2013 rok
9861/13/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
9862/13/VI/P - zakupu czasu antenowego w Radiu Gdańsk w związku z prowadzeniem kampanii promocyjnej Miasta Gdyni w roku 2013
9863/13/VI/M - ustalenia wykazu, stawki wywoławczej czynszu najmu i warunków najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia, położonych w Gdyni w Zespole Miejskich Hal Targowych przy ul Wójta Radtkego 36/38/40 przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
9864/13/VI/P - projektu „Panel obywatelski. Gdynianie chronią klimat"
9865/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na tłumaczenie przysięgłe z RBAR
9866/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na specjalistyczne tłumaczenie na język angielski
9867/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac przygotowawczych dla inwestycji budowy ul. Heweliusza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną oraz dla inwestycji budowy podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Chwaszczyńskiej i wylotu do potoku Źródło Marii w Gdyni
9868/13/VI/P - przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla autora najlepszej pracy dyplomowej o tematyce gdyńskiej napisanej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej
9869/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie materiałów promocyjnych miasta Gdyni
9870/13/VI/O - rozdysponowania środków na realizację programu „Szkół Otwartych"
9871/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dwóch raportów w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej oraz na przygotowanie i wdrożenie aplikacji informatycznej służącej do zarządzania portfelem zobowiązań finansowych budżetu m. Gdyni w ramach projektu pn: „Good gobernance and cooperation - response to common challenges in public finance"
9872/13/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni grupy uczniów i opiekunów z Liceum w Maarssen w ramach wymiany polsko-holenderskiej
9873/13/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów V Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki „Śpiewaj z nami" dla uczniów szkół i placówek szkolnictwa specjalnego, którego organizatorem jest Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni
9874/13/VI/O - dofinansowania organizacji XII Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych" w Gimnazjum Nr 4 w Gdyni
9875/13/VI/R - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania pod nazwą 18. edycja MAM Forum Pismaków
9876/13/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 23/2013 w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych
9877/13/VI/R - aneksu nr POIS.03.01.00-00-004/10-03 do umowy o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-004/10-00 projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni - etap I" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
9878/13/VI/R - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni na opłatę notarialną
9879/13/VI/R - akceptacji wyników postępowania publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10.000.000 EUR na usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.03.2013 r. w sprawie: -
9880/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia I piętra i poddasza w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Chylońskiej 171 C w Gdyni
9881/13/VI/M - wykonania zabezpieczenia gminnych budynków przy Al. Zwycięstwa 30 i 30 A w Gdyni
9882/13/VI/M - wykonania badań warstw podłogowych w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Chylońskiej 133 w Gdyni
9883/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 12805/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę „Rozbudowa szkoły muzycznej I i II stopnia przy ul. Bpa. Dominika 13A w Gdyni"
9884/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
9885/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
9886/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
9887/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
9888/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
9889/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
9890/13/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na prawo do użytkowania programu komputerowego Sigma wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem
9891/13/VI/M - pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni aportem w postaci zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Inżynierskiej i przy ul. Lotników
9892/13/VI/M - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Denhoffa w Gdyni
9893/13/VI/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Olgierda 65, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
9894/13/VI/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Łużyckiej
9895/13/VI/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Al. Marszałka Piłsudskiego 1 - POL- LEVANT Linie Żeglugowe Sp. z o.o.
9896/13/VI/M - akceptacji treści umowy MG/15/MGG/15/D/13 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Stroer City Marketing Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Chwaszczyńskiej
9897/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację materiałów promujących miasto
9898/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na opracowanie założeń kampanii reklamowej miasta
9899/13/VI/S - akceptacji wyniku w sprawie zamówienia publicznego na asystę techniczną i konserwację systemu zarządzania dokumentami, sprawami i procesami pracy SIDAS
9900/13/VI/M - upoważnienia Wiceprezydenta Miasta Gdyni Marka Stępy oraz Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni Romana Witowskiego i wskazania osób do podpisania dokumentów dotyczących projektu ENTER.HUB (European Network exploiting Territorial Effects of Railway Hubs and their Urban Benefits), dofinansowanego w ramach Programu URBACT w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
9901/13/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 euro na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia" oraz „Przebudowa odcinka ul. Bp. Dominika - dojazd do Szkoły Muzycznej"
9902/13/VI/R - konsultacji społecznych projektu rozszerzonego dokumentu pn. „Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych (ZIPROM)"
9903/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
9904/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
9905/13/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
9906/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
9907/13/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
9908/13/VI/M - uchylenia zarządzenie nr 8141/2012/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.10.2012r. w sprawie skierowania na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego wniesionego (...) o wydanie lokalu (...) przy ul. Śląskiej 51 w Gdyni oraz cofnięcia powództwa sądowego
9909/13/VI/O - dofinansowania wyjazdu dwóch grup cheerleaders z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na Mistrzostwa Polski Cheerleaders organizowanych w Lesznie
9910/13/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników XXIX Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni
9911/13/VI/O - powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia etapu powiatowego Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
9912/13/VI/P - zmiany umowy nr 03/D/JB/13 zawartej w dniu 11.01.2013 roku pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Klubem Sportowym „Maximus" na realizację zadania publicznego: „Organizacja imprezy sportowej - Mistrzostwa Polski Północnej Gdynia Cup w kick-boxingu"
9913/13/VI/U - zmiany zarządzenia nr 9784/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie akceptacji zmiany treści umowy w ramach przedsięwzięcia „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR"
9914/13/VI/P - współorganizacji Rozwojowego Festiwalu dla Kobiet PROGRESSteron
9915/13/VI/P - zmiany zarządzenia nr 9866/13/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.02.2013
9916/13/VI/P - promocji miasta podczas zawodów modeli redukcyjno-latających
9917/13/VI/P - dofinansowania wydania książki „Przewodnik po gdyńskich cmentarzach. Suplement do Księgi zmarłych Ludzi Teatru Pro memoria"
9918/13/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie auli szkolnej na prowadzenie bezpłatnych zajęć teatralnych dla podopiecznych Gdyńskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie ,,Dom Marzeń'' w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni
9919/13/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie hali sportowej dla Gdyńskiej Fundacji ,,Źródło Radości'' na zorganizowanie turnieju piłki nożnej dla dzieci w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gdyni
9920/13/VI/O - wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Polskim Związkiem Gimnastycznym z siedzibą 02-548 Warszawa, ul. Grażyny 15, dotyczącego dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w gimnastyce w Szkole Mistrzostwa Sportowego wchodzącej w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
9921/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
9922/13/VI/S - wyrażenia zgody na uruchomienie środków na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, pranie oraz czyszczenie umundurowania
9923/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup 3 kserokopiarek firmy Canon (kserokopiarka_drukarka_fax) oraz zakup dwóch podzespołów dla UMG
9924/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/1173/UI/207/W/2012 dotyczącej zadania pn: „Budowa sali gimnastycznej, łącznika i boisk sportowych dla SP Nr 6
9925/13/VI/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania: „Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ulicy Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających /zadanie realizowane w ramach projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni - etap I"/
9926/13/VI/U - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską"
9927/13/VI/U - powołania komisji likwidacyjnej dla postawienia w stan likwidacji budynków położonych przy ul. Żukowskiej 6 w Gdyni
9928/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na opracowanie wyceny szacunkowej drzew owocowych oraz obiektów koniecznych do rozbiórki usytuowanych na terenie nieruchomości położonej przy ul. Sanockiej 24 w Gdyni
9929/13/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości od 5 000 000 EUR na wykonanie zadania pn: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni - odcinek III leśny"
9930/13/VI/U - zamówienia opracowania dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej wraz z ekspertyzą stanu technicznego dla zabytkowego budynku przy ul. Orłowskiej 2
9931/13/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na zakup nagród dla laureatów powiatowego etapu Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych", Ogólnopolskiego Konkursu „Bursztynowe Rzemiosło" oraz wykonania srebrnych „ósemek" dla laureatów Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych"
9932/13/VI/O - upoważnienia dyrektora SP Nr 28 do podpisywania umów z rodzicami/prawnymi opiekunami/ uczniów niepełnosprawnych w zakresie zwrotu kosztów przejazdu na trasie dom - szkoła - dom
9933/13/VI/P - zawarcia umowy licencyjnej
9934/13/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zaproszeń na galę 14. edycji konkursu „Gdynia bez barier"
9935/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 8596/2012/VI/M z 13.11.2012 r. w sprawie przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż lokali użytkowych „B" i „C" położonych przy ul. Bp. Dominika 8-14 oraz powołania komisji przetargowej
9936/13/VI/M - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na obsługę prawną dotyczącą kwestii związanych z uruchomieniem lotniska Gdynia-Kosakowo
9937/13/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Gdańsku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 26.02.2013
Data udostępnienia informacji: 10.04.2013
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.05.2013 13:31 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk
10.04.2013 13:41 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk