Z dnia 2013-02-19

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.02.2013 r. w sprawie:
9739/13/VI/M - wykonania wycinki drzew i krzewów na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
9740/13/VI/M - zmiany treści Zarządzenia Nr 8408/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30 października 2012 roku dotyczącego wykonania przycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
9741/13/VI/U - zamówienia wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysu remontu konstrukcji stropu garażu podziemnego i nawierzchni podwórza zabytkowego budynku usytuowanego przy ul. 3 Maja 27/31
9742/13/VI/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją wykonania robót budowlanych pn: „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola"
9743/13/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy lub rozbudowy oświetlenia w ramach projektu pn.: „Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie Gdyni"
9744/13/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na realizację zadania: „Rehabilitacja dla mieszkańców dzielnicy"
9745/13/VI/O - organizacji warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz ratownictwa medycznego dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych
9746/13/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali do gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Gdyni dla Rady Dzielnicy Śródmieście
9747/13/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
9748/13/VI/S - przedłużenia umowy na dzierżawę łącza transmisji danych
9749/13/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie okablowania strukturalnego i sieci elektrycznej w pomieszczeniach Domu Rzemiosła przy ul 10 Lutego 33
9750/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
9751/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kamiennej przeznaczonej do wydzierżawienia
9752/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Powstania Wielkopolskiego
9753/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej / Korzennej 3 A przeznaczonej do wydzierżawienia
9754/13/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie projektu reklamy Gdyni
9755/13/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na dystrybucję gdyńskich materiałów promocyjnych
9756/13/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na zaprojektowanie i wykonanie serwisu internetowego "Katalog Firm Gdynia" na potrzeby Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości"
9757/13/VI/M - akceptacji treści umowy MG/12/MGG/12/D/13 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Clear Channel Poland Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Nowowiczlińskiej
9758/13/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do spraw opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla ok. 17 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi
9759/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac związanych z wycinką z drzew i krzewów dla zadania pn.: Regulacja potoku Źródło Marii na odc. od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz z budową zbiornika retencyjnego „Karwiny"
9760/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne na usługę nasadzeń roślinnych na wybranych kwietnikach sezonowych na terenie Miasta Gdyni
9761/13/VI/P - organizacji gali 14. edycji konkursu „Gdynia bez barier"
9762/13/VI/P - promocji miasta podczas 3. Ogólnopolskiego Balu Podchorążego
9763/13/VI/S - utrzymania na serwerze stron internetowych Rad Dzielnic
9764/13/VI/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EUR na wykonanie „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji i w okresie gwarancji robót budowlanych, obejmujących rozbudowę, przebudowę i adaptację Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji ul. Polska 1 w Gdyni"
9765/13/VI/M - wykonania remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Śląskiej 50w Gdyni
9766/13/VI/M - wykonania instalacji elektrycznej koniecznej do ogrzewania gminnego lokalu mieszkalnego wraz z zakupem i montażem grzejników przy ul. Orzeszkowej 5 w Gdyni
9767/13/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację dodatku reklamowego
9768/13/VI/M - zakupu czasu antenowego w TVP Gdańsk w związku z prowadzeniem kampanii Miasta Gdyni
9769/13/VI/P - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4862/12/VI/P z dnia 03 stycznia 2012 w sprawie zatwierdzenia projektu „Urzędnik na plus III"
9770/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
9771/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wolności przeznaczonej do wydzierżawienia
9772/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kalksztajnów przeznaczonej do wydzierżawienia
9773/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na usługę dzierżawy łączy i obsługi serwisowej dla sieci punktów dostępowych usytuowanych na terenie Gminy Miasta Gdyni
9774/13/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku
9775/13/VI/O - akceptacji zmian w umowie SK/915/OZ/60-w/2011 z dnia 12.04.2011
9776/13/VI/O - dofinansowania 50 Młodzieżowego Konkursu Wiedzy Morskiej „Polska leży nad Bałtykiem" organizowanego przez IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni i LOK
9777/13/VI/O - dofinansowania organizacji VII Międzyszkolnego Konkursu Europejskiego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 40 w Gdyni
9778/13/VI/O - dofinansowania pobytu w Gdyni uczniów i nauczycieli z gimnazjum w Oberasbach koło Norymbergii w Bawarii w ramach wymiany międzyszkolnej
9779/13/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla uczestniczek Baltic Rythmic Gymnastics Junior Cup organizowanych przez Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
9780/13/VI/M - zwrotu poniesionych kosztów remontu gminnego lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 118 w Gdyni
9781/13/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeszkolenie nauczycieli w programie „UNPLUGGED"
9782/13/VI/U - udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Kopernika na odcinku od posesji nr 125 do nr 141"
9783/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie modelu efektywności transportu trolejbusowego w Gdyni
9784/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy w ramach przedsięwzięcia „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR"
9785/13/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi, realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej pn.: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR"
9786/13/VI/U - zmiany zarządzenia nr 7808/12/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 września 2012 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usunięcie oraz odtworzenie krzewów rokitnika pospolitego, kolidującego z inwestycją gminną
9787/13/VI/U - zmiany zarządzenia nr 9563/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie badania napięcia na istniejącym kablu energetycznym kolidującym z planowaną budową ul. Żurawiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej
9788/13/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 EUR na roboty budowlane - wykonanie oddymiania i wygrodzenia pożarowego klatek schodowych w obiekcie UM
9789/13/VI/P - napraw, stałego serwisu, aktualizacji i prac konserwacyjno-remontowych systemu łączności radiowej dla potrzeb MCZK
9790/13/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Zielonej - części działki nr 199/15 oraz część działki nr 89/15 przeznaczonej do wydzierżawienia
9791/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup karmy do zimowego dokarmiania ptaków
9792/13/VI/R - zatwierdzenia wyników konkursu dla rad dzielnic „Piękna dzielnica", „Kultura w dzielnicy"
9793/13/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie kubków stanowiących nagrody w konkursie „Zapraszamy ptaki do Gdyni"
9794/13/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt
9795/13/VI/U - zmiany zarządzenia nr 7284/12/VI/U z 17 lipca 2012 r.
9796/13/VI/P - udzielenia dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej na realizację zadania Nagroda Literacka Gdynia
9797/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę kompleksowej organizacji konferencji pn: „Trolejbus w nowoczesnym mieście" w ramach projektu „Trolley"
9798/13/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie „Analizy obszarów gdyńskiej sieci trolejbusowej predysponowanych do zastosowania zasobników energii"
9799/13/VI/M - zmiany zarządzenia nr 9651/13/VI/M z 5 lutego 2013 r. w sprawie określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na prawo użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym ustanowionego na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa
9800/13/VI/R - złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Gdyński Dialog Obywatelski" ze środków UE Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 - Rozwój dialogu obywatelskiego „Wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną"
9801/13/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu na wyłonienia partnera do wspólnego przygotowania wniosku konkursowego oraz w przypadku dofinansowania realizacji projektu „Gdyński Dialog Obywatelski" ze środków UE Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 - Rozwój dialogu obywatelskiego „Wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 19.02.2013
Data udostępnienia informacji: 10.04.2013
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.04.2013 13:01 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk