Z dnia 2013-02-07

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.02.2013 r. w sprawie:
9657/13/VI/U - zmiany Zarządzenia583/11/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawie przeciwko Przedsiębiorstwu Usługowo - Transportowemu OL- Trans uiszczenia opłaty sądowej
9658/13/VI/U - rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 200 000 EURO w trybie konkursu rzeźbiarsko-architektonicznego na wybór wykonawcy opracowania koncepcji i dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania p.n.: „Budowa Pomnika Gdynian Wysiedlonych wraz z zagospodarowaniem terenu"
9659/13/VI/U - udzielenia zamówienia na pełnienie funkcji Sędziego Przewodniczącego konkursu dla zadania p.n.: „Budowa Pomnika Gdynian Wysiedlonych wraz z projektem zagospodarowania terenu"
9660/13/VI/U - udzielenia zamówienia na pełnienie funkcji Sędziego konkursu dla zadania p.n.: „Budowa Pomnika Gdynian Wysiedlonych wraz z projektem zagospodarowania terenu"
9661/13/VI/U - udzielenia zamówienia na pełnienie funkcji Sędziego Referenta konkursu dla zadania p.n.: „Budowa Pomnika Gdynian Wysiedlonych wraz z projektem zagospodarowania terenu"
9662/13/VI/U - udzielenia zamówienia na pełnienie funkcji Sędziego Referenta konkursu dla zadania p.n.: „Budowa Pomnika Gdynian Wysiedlonych wraz z projektem zagospodarowania terenu"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 07.02.2013
Data udostępnienia informacji: 18.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.03.2013 08:55 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk