Z dnia 2013-01-25

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.01.2013 r. w sprawie:
9497/13/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polanka Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej
9498/13/VI/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo i Redłowo w Gdyni rejon rzeki Kaczej i ulic Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 25.01.2013
Data udostępnienia informacji: 26.02.2013
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.02.2013 14:30 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk