Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2013 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2013 rok

WyszczególnieniePliki do pobrania
Wykonanie budżetu miasta Gdyni w 2013 roku85 kB
Dochody393 kB
Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych  wg źródeł i klasyfikacji budżetowej286 kB
Wydatki wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z opisem zadań bieżących1 241 kB
Wydatki majątkowe 850 kB
Część tabelaryczna – informacja z wykonania wydatków budżetu miasta Gdyni 453 kB
Wykaz rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych oraz informacja z wykonania planów przychodów i wydatków tych rachunków za 2013 rok 54 kB
ZAŁĄCZNIKI 
Skutki finansowe udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatku oraz skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2013 roku 47 kB
Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych oraz zadań rzeczowych placówek oświatowych za 2013 rok 276 kB
Rozliczenie przychodów i wydatków oraz stan środków obrotowych na 31.12.2013 r. zakładów budżetowych  25 kB
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków  rad dzielnic za 2013 rok231 kB
Dotacje na realizację zadań własnych gminy przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego za 2013 rok 107 kB
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego  72 kB
Stopień  zaawansowania  realizacji  programów wieloletnich469 kB
Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych   142 kB
Informacja o stanie mienia miasta Gdynia za 2013 rok405 kB
 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2013 rok - wersja pdf 87 894 kB

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Plichta
Ostatnio zmodyfikował: Anna Radkiewicz
Data wytworzenia informacji: 02.04.2014
Data udostępnienia informacji: 02.04.2014
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.04.2015 08:29 Aktualizacja treści Anna Radkiewicz
28.04.2014 08:43 Dodanie informacji Anna Radkiewicz
02.04.2014 11:14 Aktualizacja treści Anna Zakrzewska
02.04.2014 11:08 Dodanie informacji Anna Zakrzewska
02.04.2014 10:53 Dodanie informacji Anna Zakrzewska
02.04.2014 10:51 Dodanie informacji Anna Zakrzewska
02.04.2014 10:40 Dodanie informacji Anna Zakrzewska