Informacja o wykonaniu budżetu miasta Gdyni za 2013r. -art.37 ustawy o finansach publicznych


1. Informacja z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2013 r. w tym kwota deficytu - Sprawozdanie Rb-NDS

2. Informacja o stanie zobowiązań miasta Gdyni wg stanu na 31.12.2013r. - Sprawozdanie Rb-Z

3. Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na IV kwartał 2013r.

4. Sprawozdanie roczne Rb-27 S z wykonania planu dochodów.

5. Sprawozdanie roczne Rb-28 S z wykonania planu wydatków.

6. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz   dotacji udzielonych  innym jednostkom samorządu terytorialnego.

   W 2013r. Gdynia otrzymała z budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwotę 11.585.176 zł, a przekazała innym jednostkom kwotę 1.411.550 zł.

7. Informacja o kwocie wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

   W 2013r. Gdynia wykorzystała 90.934.783 zł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kraśniak
Wprowadził informację: Małgorzata Kraśniak
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Kraśniak
Data wytworzenia informacji: 26.02.2014
Data udostępnienia informacji: 05.03.2014
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.05.2016 14:59 Korekta Małgorzata Kraśniak
23.05.2014 13:00 Aktualizacja treści Małgorzata Kraśniak
23.05.2014 12:58 Aktualizacja treści Małgorzata Kraśniak
23.05.2014 12:54 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak
05.03.2014 08:52 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak