Roztrzygnięcie konkursu na wyłonienie partnera

                                
                                                           Informacja o wyborze partnera

Prezydent Miasta Gdyni informuje, że na mocy Zarządzenia nr 9801/13/VI/R z dnia 19 lutego 2013 roku na partnera do wspólnego przygotowania wniosku konkursowego oraz w przypadku dofinansowania realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w ramach Priorytetu V Dobrze rządzenie, Działanie 5.4 – Rozwój potencjały trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego „Wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną”  w wyniku postępowania konkursowego wybrano Pracownię Badań i Innowacji Społecznych ‘Stocznia’ z  siedzibą w Warszawie, ul. Bracka 20b.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Borkowska
Wprowadził informację: Judyta _Szczurkowska
Ostatnio zmodyfikował: Judyta _Szczurkowska
Data wytworzenia informacji: 25.02.2013
Data udostępnienia informacji: 25.02.2013
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.02.2013 09:37 Dodanie informacji Judyta _Szczurkowska