wynajem systemu multimedialnego do InfoBoxu

Numer umowy:SK/557/MG/157-W/2013
Data podpisania:02 maja 2013 r.
Przedmiot zamówienia:wynajem systemu multimedialnego do gdyńskiego InfoBoxu
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:TFF S.A. ul. Żytnia 15/23, 01-014 Warszawa
Wartość zamówienia:260 101, 26 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Ewa Kosakowska
Telefon:58 668 25 43
E-mail:promocja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Księgowości UM Gdyni
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 25.04.2013
Data udostępnienia informacji: 20.06.2013
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.06.2013 11:08 Dodanie informacji Ewa Niedziałkowska