wykonanie makiety urbanistycznej fragmentu miasta Gdyni

Numer umowy:SK/2623/MG/869-W/2012
Data podpisania:08.01.2013 r.
Przedmiot zamówienia:wykonanie makiety urbanistycznej fragmentu miasta Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:MCW STUDIO Jędrzej Jankowiak, al. Dębowa 10/1, 53-121 Wrocław
Wartość zamówienia:256 550,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Ewa Niedziałkowska
Telefon:58 668 25 39
E-mail:promocja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Referacie Promocji i Turystyki, ul. 10-Lutego 24, 81-364 Gdynia
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 27.12.2012
Data udostępnienia informacji: 11.01.2013
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.01.2013 09:38 Dodanie informacji Ewa Niedziałkowska