realizacja usług promocyjnych na rzecz miasta Gdyni przez Arka Gdynia SSA w związku z wyjazdem druzyny Arka Gdynia do USA.

Numer umowy:SK/2214/MG/712-W/2013
Data podpisania:03.12.2013
Przedmiot zamówienia:realizacja usług promocyjnych na rzecz miasta Gdyni przez Arka Gdynia SSA w związku z wyjazdem drużyny Arka Gdynia do USA.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Arka Gdynia SSA, ul. Olimpijska 5, Gdynia
Wartość zamówienia:150000
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Ewa Kosakowska
Telefon:58 668 25 43
E-mail:promocja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Księgowości UM Gdyni
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 03.12.2013
Data udostępnienia informacji: 19.12.2013
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.12.2013 14:25 Dodanie informacji Ewa Niedziałkowska