organizacja przestrzeni promocyjno-reklamowej Miasta Gdyni w trakcie Heineken Open'er Festival 2013

Numer umowy:SK/996/MG/299-w/2013
Data podpisania:20.06.2013
Przedmiot zamówienia:organizacja przestrzeni promocyjno-reklamowej Miasta Gdyni w trakcie Heineken Open'er Festival 2013
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:MADOX Dorota Wiśniewska ul. Kościuszki 118c/13 80-177 Gdańsk
Wartość zamówienia:219265,95
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Joanna Pawlus
Telefon:58 668 25 41
E-mail:promocja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Referat Promocji i Turystyki Urząd Miasta Gdyni
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Joanna Pawlus
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Pawlus
Data wytworzenia informacji: 18.06.2013
Data udostępnienia informacji: 20.06.2013
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.06.2013 10:57 Dodanie informacji Joanna Pawlus