Opracowanie koncepcji podniesienia atrakcyjności Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni i jego oferty oraz realizacja przedstawionych działań

Numer umowy:SK/2011/MG/633-W/2013
Data podpisania:07.11.2013
Przedmiot zamówienia:opracowanie koncepcji podniesienia atrakcyjności Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni i jego oferty oraz realizacja przedstawionych działań
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Agencja Rozwoju Gdyni sp. z o.o.
Wartość zamówienia:619.900,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Grzegorska
Telefon:58 668 20 25
E-mail:gcwp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 10-Lutego 24, 81-364 Gdynia
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 08.11.2013
Data udostępnienia informacji: 07.11.2013
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.11.2013 11:40 Korekta Monika Antkowiak
08.11.2013 13:59 Dodanie informacji Monika Antkowiak