Zakup publikacji: Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, Koncesja na roboty bud. lub usługi a inne formy realizacji inwest. publiczno-prywatnych

Numer umowy:SK/441/SO/21-W/2013
Data podpisania:20.03.2013 r.
Przedmiot zamówienia:Zakup publikacji: Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, Koncesja na roboty bud. lub usługi a inne formy realizacji inwest. publiczno-prywatnych
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Księgarnia Prawnicza ABC, 81-393 Gdynia, ul. Żwirki Wigury 8A
Wartość zamówienia:415,80 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Justyna Perlińska
Telefon:58 66 88 620
E-mail:biblioteka.um@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości UMG
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Magdalena Możuch
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Możuch
Data wytworzenia informacji: 20.03.2013
Data udostępnienia informacji: 03.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.03.2016 10:48 Dodanie informacji Magdalena Możuch