Zakup publikacji "Rocznik statystyczny woj. Pom. 2012", "Woj. Pom. 2012", "Oświata i wychowanie w woj. pom. w roku szkolnym 2011/12"

Numer umowy:SK/96/SO/3-W/2013
Data podpisania:17.01.2013 r.
Przedmiot zamówienia:Zakup publikacji "Rocznik statystyczny woj. Pom. 2012", "Woj. Pom. 2012", "Oświata i wychowanie w woj. pom. w roku szkolnym 2011/12"
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Urząd Statystyczny ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk
Wartość zamówienia:101,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Justyna Perlińska
Telefon:58 668 86 20
E-mail:biblioteka.um@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości UMG
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Magdalena Możuch
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Możuch
Data wytworzenia informacji: 17.01.2013
Data udostępnienia informacji: 22.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.01.2016 14:10 Dodanie informacji Magdalena Możuch