umowa na doręczanie przesyłek pocztowych

Numer umowy:ID 250680/G (SK/1724/SO/36-W/2013)
Data podpisania:06.12.2013
Przedmiot zamówienia:Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Gdyni usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i druków bezadresowych, innych niż przesyłki kurierskie, oraz ich ewentualnych zwrotów po wyczerpaniu możliwości doręczenia w latach 2014-2016.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Poczta Polska S.A., ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa
Wartość zamówienia:5.300.472,24 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Mariusz Szpaczyński - naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Telefon:58 6688600
E-mail:wydz.organizacyjny@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Małgorzata Kielar-Kurzawa - kierownik referatu Kancelarii Ogólnej
Telefon:58 6688613
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Księgowości, pok. 133 (Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia)
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Aleksandra Kucia-Maćkowska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Kucia-Maćkowska
Data wytworzenia informacji: 14.01.2014
Data udostępnienia informacji: 14.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.01.2014 13:54 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska