Sprawdzenie stanu zgodności systemu zarządzania z wymogami normy ISO 90001:2008

Numer umowy:SK/1790/SO/37-W/2013
Data podpisania:9.10.2013r.
Przedmiot zamówienia:sprawdzenie stanu zgodności systemu zarządzania z wymogami normy ISO 9001:2008
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o.
Wartość zamówienia:8462,40 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Artur Wentland
Telefon:58 66 88 607
E-mail:wydz.organizacyjny@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Dorota Kubalska-Krężel
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Kubalska-Krężel
Data wytworzenia informacji: 09.10.2013
Data udostępnienia informacji: 22.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.01.2016 12:57 Aktualizacja treści Dorota Kubalska-Krężel
22.01.2016 12:15 Dodanie informacji Dorota Kubalska-Krężel