Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Numer umowy:KB/230/RO/47/W/2013
Data podpisania:16.04.2013r.
Przedmiot zamówienia:Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno Porządkowych "Sanipor" sp. z o.o., ul. Sportowa 8, 81-300 Gdyni
Wartość zamówienia:57 474 268, 67 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Bartosz Frankowski
Telefon:58 668 84 80
E-mail:wydz.ochrony_srodowiska@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 33 (Dom Rzemiosła) pk. 302
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Damian Kleina
Ostatnio zmodyfikował: Damian Kleina
Data wytworzenia informacji: 13.05.2013
Data udostępnienia informacji: 13.05.2013
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.07.2013 10:51 Aktualizacja treści Damian Kleina
15.07.2013 10:45 Aktualizacja treści Damian Kleina
15.07.2013 10:42 Aktualizacja treści Damian Kleina
12.07.2013 13:46 Aktualizacja treści Damian Kleina
12.07.2013 13:38 Aktualizacja treści Damian Kleina
12.07.2013 13:27 Aktualizacja treści Damian Kleina
13.05.2013 13:32 Dodanie informacji Damian Kleina