Przeprowadzenie audytu kwalifikowalności wydatków w ramach projektu

Dotyczy projektu "Good governance and Cooperation - response to common challenges in public finance"

Umowa KB/398/RI/3-W/2013 zawarta 05.06.2013 roku.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Zespół Biegłych Rewidentów Saldo-Kredyt Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 7 900 zł brutto
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Budżetu, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Borkowska
Wprowadził informację: Eunika Rejda
Data wytworzenia informacji: 27.02.2019
Data udostępnienia informacji: 27.02.2019