Umowa - platforma do obsługi formularzy elektronicznych

Numer umowy:KB/1382/SI/75-W/2012
Data podpisania:08.01.2013
Przedmiot zamówienia:Dostawa, instalacja i wdrożenie elektronicznej platformy do obsługi formularzy elektronicznych oraz dostawa i wdrożenie w ramach tej platformy 161 formularzy
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Konsorcjum: Madkom SA al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia Madkom Sp. z o.o. al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
Wartość zamówienia:364474,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Jerzy Przeworski - naczelnik Wydziału Informatyki
Telefon:58/ 66 88 370
E-mail:wydz.informatyki@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Budżetu Refarat do spraw Rozliczeń Finansowych Projektów Unijnych
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 08.01.2013
Data udostępnienia informacji: 23.01.2013
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.01.2013 12:41 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska