Dostawa sprzętu kompterowego

Numer umowy:SK/1883/SI/38-W/2013
Data podpisania:08.11.2013
Przedmiot zamówienia:Dostawa sprzętu komputerowego
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Infos Systemy Komputerowe Jacek Kiełbratowski
Wartość zamówienia:234 640,95 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Jerzy Przeworski - naczelnik Wydziału Informatyki
Telefon:58 66 88 370
E-mail:wydz.informatyki@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 08.11.2013
Data udostępnienia informacji: 21.11.2013
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.11.2013 13:36 Dodanie informacji Karolina Dobrzyńska