Modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta Gdyni dla obrębu ewidencyjnego Chwarzno-Wiczlino (nr teryt 226201_1.0011).

Numer umowy:SK/1340/MK/1-W/2013
Data podpisania:14.08.2013
Przedmiot zamówienia:Modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta Gdyni dla obrębu ewidencyjnego Chwarzno-Wiczlino (nr teryt 226201_1.0011).
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Konsorcjum Firm: Zakład Usług Inżynierskich Apeks Spółka z o. o. ul. Jaśkowa Dolina 81, 80-286 Gdańsk, woj. pomorskie - Lider Konsorcjum Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Spółka z o. o. ul. Pniewskiego 3, 80-952 Gdańsk, woj. pomorskie - Partner Konsorcjum
Wartość zamówienia:979.080,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Mikołajczyk
Telefon:58 668 85 35
E-mail:wydz.geodezji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości Urząd Miata Gdyni
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Pawlikowska
Wprowadził informację: Aleksandra Drozdowska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra _Stecko
Data wytworzenia informacji: 14.08.2013
Data udostępnienia informacji: 16.08.2013
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.07.2014 08:50 Aktualizacja treści Aleksandra _Stecko
16.08.2013 12:38 Dodanie informacji Aleksandra Drozdowska