Wyposażenie żłobka przy ul. Uczniowskiej 2

Numer umowy:KB/1058/MB/32/W/2013
Data podpisania:27.11.2013
Przedmiot zamówienia:dostawa mebli, stanowiących wyposażenie żłobka przy ul. Uczniowskiej 2
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:MOJE BAMBINO Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą 93-428 Łódź ul. Graniczna 46
Wartość zamówienia:44 961,56 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Brzostowska
Telefon:668-23-00
E-mail:wydz.budynkow@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w pokoju 304 Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 13.12.2013
Data udostępnienia informacji: 13.12.2013
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.12.2013 12:56 wyposażenie żłobka Bożena Marchewicz