Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie wykonania robót budowlanych na potrzeby Muzeum Emigracji

Numer umowy:KB/189/MB/12/W/2013
Data podpisania:08.04.2013r.
Przedmiot zamówienia:Pełnienie funkcji Inzyniera Kontraktu w trakcie realizacji i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych w zakresie Rozbudowy, przebudowy i adaptacji Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji ul. Polska 1 w Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Biuro Obsługi Inwestycji "INWEST-WYBRZEŻE" Sp. z o.o. w Gdyni ul. Łużycja 3B
Wartość zamówienia:276 381,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Brzostowska
Telefon:58 668-23-00
E-mail:wydz.budzetu@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:pokój 304 Wydziału Budynków Urzędu Miasta w Gdyni ul. 10 Lutego 24
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 10.04.2013
Data udostępnienia informacji: 10.04.2013
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.04.2013 14:41 Dodanie informacji Bożena Marchewicz