Nadzór inwestorski nad realizacją przebudowy i rozbudowy Szkoły Muzycznej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia i przebudową odcinka ul. Bp.Dominika

Numer umowy:KB/137/MB/11-W/2013
Data podpisania:13.03.2013r.
Przedmiot zamówienia:Nadzór inwestorski nads realizację i w okresie gwarancji inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej wraz z zakupem wyposażenia i przebudową odcinka drogi ul. Bp.Dominka
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Konsorjum Firm: BOI INWEST- WYBRZEŻE z m. Gdyni i Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA z m. Banino
Wartość zamówienia:87 999,12 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Brzostowska
Telefon:58-668-23-00
E-mail:wydz.budynkow@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:UM Gdynia ul. 10 Lutego 24 pokój 303
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 13.03.2013
Data udostępnienia informacji: 13.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.03.2013 14:36 Nadzór inwestorski nad przebud Bożena Marchewicz