Wykonanie wycinki drzew i krzewów wraz z karczowaniem pod rozbudowę cmentarza w Kosakowie dla ZCK w Gdyni

Numer umowy:KB/124/UI/32/W/2013
Data podpisania:08.02.2013r
Przedmiot zamówienia:Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)Wycinkę drzew i krzewów wraz z karczowaniem na terenie działek nr 34/35, 42, 43/4, 43/7 Arkusz nr 1 Kosakowo, w tym: a) na terenie działki nr 34/35 zieleń o numerach: 407, 408, 412, 413, 414, 415, 417, 419, 420, 421, 422, 424, 425, 426, 427, 428, 435, 436, 450, b) na terenie działki nr 42 zieleń o numerze 250, c) na terenie działki nr 43/4 zieleń o numerze 74, d) na terenie działki nr 43/7 zieleń o numerach: 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 222, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 311/28, 311/29, 311/30, 311/32, 311/33, 311/35, 311/40, 311/41 e) na terenie działki nr 43/7 część drzew i krzewów z obszaru wycinki (powierzchnia obszaru wycinki 345 m2) dla grupy zieleni o numerze 311 (grupa zieleni składa się z 121 sztuk jednostek roślinnych). 2)Oczyszczenie terenu po przeprowadzonej wycince i karczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu 3)Wyrównanie i uporządkowanie terenu. Szczegółowy zakres określa SIWZ
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Zakład Zieleni i Dróg STIASNY Sp. jawna, J.Stiasny, G. Stacewicz, ul. Gdyńska 94, 80-209 Chwaszczyno
Wartość zamówienia:57 785,40
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Lidia Wojtasik
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, pok. 235, adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 08.02.2013
Data udostępnienia informacji: 20.03.2015
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.03.2015 15:37 Dodanie informacji Anna Stankiewicz