Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej - budowa ścieżek rowerowy i parkingów

Numer umowy:Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej - budowa ścieżek rowerowych i parkingów
Data podpisania:02.09.2013
Przedmiot zamówienia:Wykonania robót budowlanych „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej - budowa ścieżek rowerowych i parkingów”. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie następujących robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacją projektową i wytycznymi stanowiącymi załącznik nr 11 i 12, z uwzględnieniem wprowadzonych przez WYKONAWCĘ zmian do dokumentacji dla części A przedmiotu zamówienia, o których mowa w punkcie 2) niniejszego ustępu, oraz z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ: a) część A - budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Puckiej i Chylońskiej na odcinku od ul. Czernickiego do ul. Kartuskiej; b) część B - budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Łużyckiej od ronda Brzeskiego do ul. Górskiego; c) część C - budowa 4 parkingów rowerowych (W6, W7, W9, W10); d) część D - budowa 4 parkingów rowerowych (P1, P3, P5, P8); e) część E - budowa monitoringu dwóch parkingów rowerowych (W6, W7); 2) opracowanie przez WYKONAWCĘ zamiennego projektu budowlanego dla części A przedmiotu zamówienia, uwzględniających wprowadzenie istotnej zmiany do przekazanej przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacji projektowej zakresie wykonania dodatkowego wjazdu na teren posesji Pucka 89; 3) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w całym wykonywanym zakresie rzeczowym zgodnie z punktem 1) niniejszego ustępu; 4) odpowiednio uzyskanie pozwoleń na użytkowanie lub złożenie zawiadomień we właściwym organie nadzoru budowlanego dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia; WYKONAWCA we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń lub złożenia zawiadomień; ZAMAWIAJĄCY udzieli WYKONAWCY stosownych pełnomocnictw w tym zakresie.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Firma Budowlano - Drogowa MTM S.A. z siedzibą w 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 35
Wartość zamówienia:5 450 037,69 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Joanna Niemyska Kamila Młyńczyk-Jędrzejewska
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni Wydział Inwestycji Al. M. Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia, pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska
Data wytworzenia informacji: 17.09.2013
Data udostępnienia informacji: 17.09.2013
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.09.2013 11:30 Dodanie informacji Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska