Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek III leśny-nadzór inwestorski

Numer umowy:KB/211/UI/59/2013
Data podpisania:15.03.2013r.
Przedmiot zamówienia:pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek III leśny” obejmujących wykonanie robót budowlanych w następującym zakresie: 1)roboty drogowe wraz z docelową organizacją ruchu (w tym plac do zawracania w ul. Słonecznej i przebudowa drogi leśnej) 2)tymczasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót 3)budowę wiaduktów drogowych Nr 1 i Nr 2 4)budowę kładki dla pieszych nad ul. Chwarznieńską w km 0+966,21 z windą dla niepełnosprawnych po obu stronach kładki dla pieszych 5)budowę murów oporowych Nr 5 i Nr 6 6)przebudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 7)budowę kanalizacji deszczowej 8)przebudowę oświetlenia ulicznego 9)przebudowę kolidujących sieci elektroenergetycznych 10)przebudowę kolidujących sieci teletechnicznych 11)budowę kanalizacji kablowej dla potrzeb systemu TRISTAR i miejskiej sieci szkieletowej 12)przebudowę sieci gazowej 13)przebudowę przyłącza gazowego w ul. Słonecznej 14)małą architekturę (w tym ogrodzenie leśne placu postojowego) 15)zieleń (karczowanie, wycinki drzew i krzewów, założenie trawników wraz z pielęgnacją).
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, 81-537 Gdynia
Wartość zamówienia:193 110,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Maria Speyer, Anna Stankiewicz
Telefon:58 668-83-00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, 81-382 Gdynia, Al. M. Piłsudskiego 52/54, pok.235.
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 15.03.2013
Data udostępnienia informacji: 22.05.2013
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.05.2013 13:31 dodanie informacji Anna Stankiewicz