Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni

Numer umowy:KB/806/UI/165-W/2013
Data podpisania:20 wrzesień 2013 r.
Przedmiot zamówienia:opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiędzy ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońską i Zamenhofa wraz z budową kanału deszczowego umożliwiającego odprowadzenie wód z terenów objętych rewitalizacją do odbiornika, którym jest rzeka Chylonka” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. 80-237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 27
Wartość zamówienia:331 854,00 zł. brutto (słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złotych, 00/100)
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Barbara Kozyra
Telefon:058 668-83-00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Barbara _Kozyra
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Kozyra
Data wytworzenia informacji: 25.10.2013
Data udostępnienia informacji: 25.10.2013
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.10.2013 14:13 Dodanie informacji Barbara Kozyra