Przebudowa skrzyżowania ul. Morskiej z ul. Chylońską II w Gdyni w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej w granicach pasa drogowego.

Numer umowy:KB/616/UI/110/W/2013
Data podpisania:10.07.2013
Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych p.n.Przebudowa skrzyżowania ul. Morskiej z ul Chylońską II w Gdyni w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej w granicach pasa drogowego.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Roboty rozbiórkowe. 2) Roboty ziemne. 3) Wykonanie sygnalizacji świetlnej dla skrzyżowania ul. Morskiej z ul. Chylońską II. 4) Budowę kanalizacji systemowej na potrzeby systemu sterowania i zarządzania ruchem TRISTAR. 5) Odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych. 6) Zieleń, w tym: a) odtworzenie trawników, b) pielęgnacja zieleni. 7) Organizacja ruchu, w tym: a) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, b) wykonanie tymczasowej organizacji ruchu, c) wykonanie docelowej organizacji ruchu.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Zakład Usług Inżynierskich TRAFIC sp. z o.o.
Wartość zamówienia:685 353,66
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Cezary Majkowski Kamila Młyńczyk-Jędrzejewska
Telefon:58 668-83-00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Wydział Inwestycji pokój 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska
Data wytworzenia informacji: 30.07.2013
Data udostępnienia informacji: 30.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.07.2013 12:16 Dodanie informacji Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska