Oświetlenie ulicy Rdestowej w Gdyni

Numer umowy:KB/297/UI/79/W/2013
Data podpisania:20 maja 2013
Przedmiot zamówienia:Oświetlenie ulicy Rdestowej w Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych "TELMAX" Edward Pastuła ul. Ignacego Krasickiego 40 84-120 Władysławowo
Wartość zamówienia:187 457,09 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem, 09/100 zł)
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Krystyna Rycaj-Witkowska Kamila Młyńzcyk-Jędrzejewska
Telefon:58 668-83-00, fax 668-83-02
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska
Data wytworzenia informacji: 22.05.2013
Data udostępnienia informacji: 22.05.2013
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.05.2013 10:57 Dodanie informacji Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska