Oświetlenie ulicy Knyszyńskiej, Kampinoskiej, Tucholskiej i Kilińskiego w Gdyni

Numer umowy:KB/773/UI/155/W/2013
Data podpisania:30.08.2013
Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Oświetlenie ulicy Knyszyńskiej, Kampinoskiej, Tucholskiej i Kilińskiego w Gdyni. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Część A - wykonanie oświetlenia drogowego w ulicach: Knyszyńskiej, Kampinoskiej i Tucholskiej w Gdyni. 1) Roboty ziemne; 2) Roboty elektryczne, w tym: a) demontaż istniejących słupów oświetleniowych z oprawami, b) demontaż kabli oświetleniowych, c) montaż kablowej linii oświetleniowej, d) ułożenie przepustów z rur ochronnych, e) montaż szafki oświetleniowej, f) montaż słupów oświetleniowych z oprawami, 3) Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych; 4) Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy oraz wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy , 5) Odtworzenie i pielęgnacja trawników w okresie 1 roku. 2. Część B - budowa oświetlenia drogowego w ulicy Kilińskiego w Gdyni, obejmuje: 1) Roboty ziemne; 2) Roboty elektryczne, w tym: a) demontaż istniejących słupów oświetleniowych z oprawami, b) budowa kablowej linii oświetleniowej, c) ułożenie przepustów z rur ochronnych, d) wymiana tabliczek zaciskowych na podziałowe, e) montaż słupów oświetleniowych z oprawami typu parkowego, 3) Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych; 4) Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe El Professional sp. z o.o. z siedzibą w 81-963 Gdynia, ul. Hutnicza 4
Wartość zamówienia:166 628,10
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Krystyna Rycaj-Witkowska Kamila Młyńczyk-Jędrzejewska
Telefon:58 668 83 00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:UM Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska
Data wytworzenia informacji: 05.09.2013
Data udostępnienia informacji: 05.09.2013
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.09.2013 09:59 Dodanie informacji Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska
05.09.2013 09:57 Dodanie informacji Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska