Budowa ulicy Sterników w Gdyni

Numer umowy:KB/602/UI/109/W/2013
Data podpisania:05.07.2013 r.
Przedmiot zamówienia:opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa ulicy Sterników w Gdyni”
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:ALFA PROJEKT Tomasz Płonka, ul. Strońska 4a/21, 50-540 Wrocław
Wartość zamówienia:66 420,00 zł. brutto (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych, 00/100)
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji Monika Grocholewska inspektor Ewa Jędrzejewska
Telefon:58 668-83-00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:UM Miasta Gdynia, Al. M. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 227
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Ewa Jędrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Jędrzejewska
Data wytworzenia informacji: 26.07.2013
Data udostępnienia informacji: 26.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.07.2013 09:30 Dodanie informacji Ewa Jędrzejewska