Budowa ulicy Nowej Węglowej w Gdyni oraz rozbudowa ul. Waszyngtona wraz z dowiązaniem do istniejącego układu komunikacyjnego

logo UE


 Numer umowy  KB/399/UI/90-W/2013
 Data podpisania  31 maja 2013
 Przedmiot zamówienia  1)    Część A obejmuje opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych wymaganych prawem decyzji niezbędnych do złożenia wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla:
A)    budowy ulicy Nowej Węglowej i rozbudowy ulicy Waszyngtona z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego oraz budową ścieżek rowerowych - Zadanie I,
B)    przebudowy układu drogowego i torowego oraz kolidującej infrastruktury naziemnej i podziemnej na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. (ZMPG) - Zadanie II,
C)    budowy ulicy Nowa Władysława IV z dowiązaniem do ulicy Nowej Węglowej i przebudową kolidującej infrastruktury - Zadanie III,
D)    budowy kanału deszczowego od ulicy Warszawskiej do łącznika z ul. Jana z Kolna – Zadanie IV.

2)    Część B obejmuje sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentację.

 ZamawiającyGmina Miasta Gdyni
 Wykonawca konsorcjum firm: KONTRAKT Biuro Projektowo-Konsultingowe sp. z o.o. – lider, MOSTY GDAŃSK Sp. z o.o. – członek
 Wartość zamówienia  1 340 000,00 zł. brutto
 Osoba upoważniona do kontaktów:
 Imię i nazwisko  Ewa Jędrzejewska
 Telefon 58 668-83-00
 E-mail  wydz.inwestycji@gdynia.pl
 Oryginał umowy znajduje się Urząd Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Wydział Inwestycji pokój 227

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Jędrzejewska
Data wytworzenia informacji: 12.06.2013
Data udostępnienia informacji: 12.06.2013
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.06.2013 16:11 Korekta Ewa Jędrzejewska
12.06.2013 15:59 dodanie tabeli Michał Kowalski
12.06.2013 15:54 Dodanie informacji Michał Kowalski