Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kuśnierskiej oraz w ul. Prostokątnej w Gdyni

Numer umowy:KB/971/UI/199-W/2013
Data podpisania:08.11.2013 r.
Przedmiot zamówienia:Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej dla posesji położonych przy ulicy Kuśnierskiej" oraz koncepcji przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Prostokątnej z włączeniem do istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Chwarznieńskiej.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Biuro Usługowo-Doradcze INSTAL-SANIT - Pan Rafał Malinowski
Wartość zamówienia:62 647,00 zł.
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elżbieta Guzińska - podinspektor w Referacie Przygotowania Inwestycji
Telefon:58-66888878
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Inwestycji - Elżbieta Guzińska pok. 219
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Guzińska
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta Guzińska
Data wytworzenia informacji: 29.10.2013
Data udostępnienia informacji: 18.11.2013
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.11.2013 13:55 Dodanie informacji Elżbieta Guzińska