budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie Gdyni

Numer umowy:KB/288/UI/74/W/2013 r.
Data podpisania:6 maja 2013 r.
Przedmiot zamówienia:opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w ramach projektu pn.: Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:ELEKTROUSŁUGA Wielobranżowa Pracownia Projektowa, Włodzimierz Melzacki - Gdynia
Wartość zamówienia:72 201,00 zł. brutto (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście jeden, 00/100 zł.)
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elzbieta Długi, podinspektor
Telefon:58 668-83-15, fax 668-83-02
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Ewa Jędrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Jędrzejewska
Data wytworzenia informacji: 16.05.2013
Data udostępnienia informacji: 16.05.2013
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.05.2013 09:15 Dodanie informacji Ewa Jędrzejewska