Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie Dzielnicy Dąbrowa w Gdyni

Numer umowy:KB/809/UI/168-W/2013
Data podpisania:23.09.2013 r.
Przedmiot zamówienia:Budowa oświetlenia wybranych ulic i ciągów pieszych na terenie Dzielnicy Dąbrowa w Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:NORD Investments Sp.z o.o.
Wartość zamówienia:73 431,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Zdzisława Janowska
Telefon:058 668 88 83, fax 668 83 02
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Zdzisława _Janowska
Ostatnio zmodyfikował: Zdzisława Janowska
Data wytworzenia informacji: 23.09.2013
Data udostępnienia informacji: 23.09.2013
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.09.2013 15:51 Korekta Zdzisława Janowska
23.09.2013 15:49 Dodanie informacji Zdzisława Janowska