Budowa oświetlenia wybranych ulic, ciągów pieszych, boisk i placów zabaw na terenie Gdyni

Numer umowy:KB/679/UI/125/W/2013
Data podpisania:5 sierpnia 2013 r.
Przedmiot zamówienia:opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa oświetlenia wybranych ulic, ciągów pieszych, boisk i placów zabaw na terenie Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego SA, 80-237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 27,
Wartość zamówienia:83 025,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia pięć, 00/100 zł.)
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Elzbieta Długi, podinspektor
Telefon:58 668-83-15, fax 668-83-02
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Długi
Ostatnio zmodyfikował: Elżbieta Długi
Data wytworzenia informacji: 09.08.2013
Data udostępnienia informacji: 09.08.2013
Ostatnia aktualizacja: 09.08.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.08.2013 13:03 Dodanie informacji Elżbieta Długi