Budowa miejsc postojowych i chodników wraz z przebudową istniejącej infrastruktury przy ul. L. Staffa w Gdyni

Numer umowy:KB/561/UI/101/W/2013
Data podpisania:25.06.2013
Przedmiot zamówienia:Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Roboty rozbiórkowe. 2. Roboty ziemne, w tym.: a) uformowanie skarpy; b) umocnienie utworzonej skarpy płytami ażurowymi typu Meba. 3. Roboty drogowe, w tym wykonanie: a) nawierzchni miejsc postojowych z masy SMA oraz kostki betonowej; b) nawierzchni opaski z kostki betonowej; c) nawierzchni chodników z płyt betonowych; d) ustawienie krawężników i obrzeży; e) ustawienie żeliwnych słupów blokujących parkowanie. 4. Demontaż i odbudowę istniejącego ogrodzenia. 5. Roboty elektryczne, w tym: a) przestawienie i zabezpieczenie istniejących słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami oraz z fundamentami; b) ułożenie przepustów z rur ochronnych; c) ułożenie zasilającej kablowej linii oświetleniowej; d) zabezpieczenie istniejących kabli elektroenergetycznych biegnących pod nowo projektowanymi miejscami postojowymi. 6. Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy. 7. Wykonanie docelowej organizacji ruchu. 8. Zieleń, w tym: a) wycinka krzewów, b) podcięcie drzew, c) odtworzenie i pielęgnację trawników w okresie 1 roku
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Eurovia Polska S.A.
Wartość zamówienia:132696,74
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Krystyna Rycaj-Witkowska Kamila Młyńczyk-Jędrzejewska
Telefon:58 668-83-00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, 81-382 Gdynia, Al. M. Piłsudskiego 52/54, pok.235.
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska
Data wytworzenia informacji: 30.07.2013
Data udostępnienia informacji: 30.07.2013
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.07.2013 12:08 Dodanie informacji Kamila _Młyńczyk-Jędrzejewska