UŻYCZENIE POMIESZCZEŃ KUCHNI ZSO NR 1 W GDYNI - 2 OGŁOSZENIE

INFORMACJA W SPRWIE ROZTRZYGNIĘCIA ROKOWAŃ NA UŻYCZENIE POMIESZCZEŃ KUCHNI  ZSO NR 1 W GDYNI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GDYNIA, A BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE    DYREKTORA ZSO NR 1 W GDYNI , UL.LEGIONÓW 27 W CELU PROWADZENIA ŻYWIENIA  W JEDNOSTCE

   

Rokowania na użyczenie pomieszczeń kuchni ZSOnr1, Gdynia 81-405, ul. Legionów 27  o powierzchni 167 m²  odbyły się 28 czerwca 2013 r.,  o godzinie 9.30 w ZSO nr1 w Gdyni.

 Użyczenia dokonuje się na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik do regulaminu.

 Złożono jedną ofertę i spełniała ona warunki rokowań:

 - PPHU SMAKPOL Rafał Siwko ul. Zw. Jaszczurczego 22, Elbląg 82-300

Umowa zostanie zawarta  na okres 14.08.2013- 30.06.2016 r.

   



OGŁOSZENIE OPRZEPROWADZENIU ROKOWAŃ NA UŻYCZENIE POMIESZCZEŃ KUCHNI

ZSO NR 1 W GDYNI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GDYNIA, A BĘDĄCYCH

W ZARZĄDZIE    DYREKTORA ZSO NR 1 W GDYNI , UL.LEGIONÓW 27 W CELU PROWADZENIA ŻYWIENIA  W JEDNOSTCE

 

Celem rokowań jest użyczenie pomieszczenia kuchni  ZSO nr1 o pow. 167 m² dz. Nr 1607/35 KM 60 podmiotowi oferującemu najniższą dzienną stawkę żywienia na osobę/młodzież spełniającą wymogi zasad żywienia dzieci i młodzieży , z którym zostanie zawarta umowa użyczenia lokalu kuchni stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni,  będącej w zarządzie Dyrektora ZSO nr1 na okres od 14.08.2013 – 28.06.2016r.

 

Pisemne zgłoszenie  do udziału w rokowaniach  należy złożyć  w zamkniętej kopercie w siedzibie ZSO nr1 w Gdyni ul. Legionów 27 w dniu 28.06.2013r do godz. 9.00  na kopercie umieszcza się napis „ZGLOSZENIE UCZESTNICTWA W ROKOWANIACH NA UŻYCZENIE  LOKALU KUCHNI ZSO NR 1 W GDYNI”

Wpłaty wadium  w wysokości 1.000 zł  należy dokonywać na konto ZSO nr1 w Gdyni ul. Legionów 27

o nr 19 1440 1026 0000 0000 0410 5109. Rozpoczęcie rokowań 28.06.2013 o godz. 9.30

Wszelkie dodatkowe informacje na stronie biuletynu informacji publicznej ZSO nr1 pod adresem; http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/6161_.html lub w siedzibie zamawiającego. Obecność w trakcie rokowań obowiązkowa. Regulamin rokowań wraz z wykazem niezbędnych dokumentów ,wzór umowy ,oraz wymagania dodatkowe zawarto w regulaminie rokowań.

Osoba do kontaktu:
Izabela Kruszewska - stanowisko służbowe: Kierownik administracji, tel: 58 350-94-80, od poniedziałku do piątku w godz. 8-14.


SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN PRZEPROWADZENIA ROKOWAŃ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ROKOWAŃ

Regulamin z załącznikiem nr 1

Wzór umowy z załącznikiem nr 2

Zasady rozliczania remontów kuchni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wiesław Kosakowski
Wprowadził informację: Katarzyna _Zając
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Mądrzak
Data wytworzenia informacji: 06.06.2013
Data udostępnienia informacji: 06.06.2013
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.07.2013 10:23 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak
06.06.2013 08:29 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak