UŻYCZENIE POMIESZCZEŃ KUCHNI ZSO NR 1 W GDYNI

                                                                                 

INFORMACJA W SPRWIE ROZTRZYGNIĘCIA ROKOWAŃ NA UŻYCZENIE POMIESZCZEŃ KUCHNI  ZSO NR 1 W GDYNI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GDYNIA, A BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE    DYREKTORA ZSO NR 1 W GDYNI , UL.LEGIONÓW 27 W CELU PROWADZENIA ŻYWIENIA  W JEDNOSTCE
 
Rokowania na użyczenie pomieszczeń kuchni ZSOnr1, Gdynia 81-405, ul. Legionów 27  o powierzchni 167 m². Użyczenia dokonuje się na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik do regulaminu.
1/ termin i miejsce rokowań : 4 czerwca 2013 r., godzina 9.30;ZSO nr1 w Gdyni;
2/ oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań: kuchnia ZSO nr1 w Gdyni
3/ obciążenia nieruchomości : brak
4/ zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomość : brak
5/ wyjaśnienia i oświadczenia złożone przez oferentów :.........---.....................
6/ osoby dopuszczone i niedopuszczone do rokowań , wraz z uzasadnieniem :
 Złożono trzy oferty; po sprawdzeniu ofert nie dopuszczono ido rokowań oferentów:
 - PPHU SMAKPOL Rafał Siwko ul. Zw. Jaszczurczego 22, Elbląg 82-300 - oferta niekompletna, ze względu na brak dokumentu poświadczającego prowadzenie  działalności w zakresie zbiorowego żywienia przez okres min 3 lat oraz brak możliwości potwierdzenia tożsamości uczestnika rokowań gdyż był on nieobecny
- ULTRO Marcin USS ul/ Kurpiowska 7, Gdynia 81-554 -oferta niekompletna, ze względu na brak dokumentu poświadczającego prowadzenie  działalności w zakresie zbiorowego żywienia przez okres min 3 lat
- FOOD INVESTMENT S.A. 80-227 Gdańsk, ul Do Studzienki 34B - oferta niekompletna, ze względu na brak prowadzenia działalności  w zakresie zbiorowego żywienia w okresie min 3 lat i brak dowodu w tym zakresie.


Komisja nadmienia ,że na stronach BIP ZSO nr1 w Gdyni szczegółowo wyjaśniła na czym polega udokumentowanie prowadzenia działalności w zakresie żywienia
 
 

                                                                            OGŁOSZENIE
                               W SPRAWIE ROKOWAŃ NA UŻYCZENIE POMIESZCZEŃ KUCHNI ZSO NR 1 w Gdyni
       stanowiących własność Gminy Gdynia, a będących w zadządzie Dyrektora ZSO nr 1 w Gdyni,
                                  ul. Legionów 27 w celu prowadzenia żywienia w jednostce


Pisemne zgłoszenie do udziału w rokowaniach nalezy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie ZSO nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27 w dniu 04.06.2013 do godz. 9.00
Otwarcie częsci jawnej rokowań - ofert odbędzie sie w ZSO nr 1  w dniu 04.06.2013 o godz. 9.30.

Osoba do kontaktu:

Izabela Kruszewska– st. służbowe: Kierownik administracji, tel.: 58 350-94-80 , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.


Szczegółowy regulamin przeprowadzenia rokowań  wraz z załącznikami:

REGULAMIN z załącznikiem nr 1

WZÓR UMOWY z załącznikiem nr 2

Zasady rozliczania remontów kuchni

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

INFORMACJA W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA ROKOWAŃ

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wiesław Kosakowski
Wprowadził informację: Katarzyna _Zając
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Mądrzak
Data wytworzenia informacji: 13.05.2013
Data udostępnienia informacji: 13.05.2013
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.06.2013 08:16 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak
23.05.2013 09:13 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak
13.05.2013 10:37 Aktualizacja treści Katarzyna Mądrzak
13.05.2013 10:30 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak